Klachten

Indien u klachten heeft over de berichtgeving van ZO!34 dan kunt u daarover (bij voorkeur) een e-mail sturen naar klachten@zo34.nl. Indien u uw klacht liever per post stuurt dan kan dit naar:

ZO!34
t.a.v. Klachtenafhandeling
Hoofdstraat 24
7811 EP Emmen

Uw klacht wordt binnen 5 werkdagen na ontvangst in behandeling genomen, waarvan u een ontvangsbevestiging ontvangt.

Uw e-mail en/of brief moet minimaal de volgende informatie bevatten:

  • over welk nieuwsbericht en/of item uw klacht gaat; bij een klacht over een radio- en/of tv-item dient bovendien aangegeven op welke datum en eventueel tijdstip u het gehoord of gezien heeft.
  • de klacht is voorzien van een onderbouwing.
  • de klacht is voorzien van een gewenste oplossing.

Met uw klacht zullen we een intern onderzoek starten naar uw klacht en kijken naar de passende acties. We zullen u daarin pro-actief blijven informeren en streven ernaar de totale klachtenafhandeling binnen 1 maand af te ronden. Ook als we geen oplossing kunnen bieden zullen we u daarover informeren.

Ontevreden?

Bent u ontevreden over de afhandeling van uw klacht of de geboden oplossing? Dan kunt u een klacht indienen bij de onafhankelijke Raad voor de Journalistiek. Die spreekt zich maandelijks uit over de vraag of journalistieke gedragingen passen binnen de gangbare mores.

In spoedeisende kwesties is het mogelijk om een versnelde behandeling van uw klacht te vragen.

Voor het indienen van een klacht kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Raad voor de Journalistiek:

Raad voor de Journalistiek
t.a.v. de secretaris
Hogehilweg 6
1101 CC Amsterdam

Tel: 020 – 31 23 930
E-mail: raad@rvdj.nl

Meer informatie over de Raad voor de Journalistiek is te vinden op: https://www.rvdj.nl/.