Organisatie

ZO!34 is de streekomroep voor de gemeenten Emmen en Coevorden. Als streekomroep verbinden we de inwoners van Zuidoost-Drenthe met elkaar door lokaal relevante content aan te bieden die past bij de richtlijnen van de NLPO voor een lokaal toereikend media-aanbod (LTMA).

De komende jaren wil ZO!34 werken aan een sterke positie voor de lokale journalistiek in ons uitzendgebied. Per gemeente zetten we minimaal een journalist in die bouwt aan een groot netwerk en bovenop het nieuws zit. Door de (betaalde) journalist samen te laten werken met gedreven vrijwilligers bevorden we bovendien de talentontwikkeling in de regio. In het meerjarenbeleidsplan "Samen vooruit met sterke lokale journalistiek" gaan we hier verder op in.

De organisatie is in tranistie naar een hybride organisatie waarbij ruim 100 vrijwilligers samen met betaalde journalisten nieuwsvoorziening in Zuidoost-Drenthe borgen.

Missie & Visie

Missie

Wij zijn dé publieke omroep voor Zuidoost-Drenthe. We bieden op het detailniveau lokale informatie, cultuur en educatie via onze vele media-kanalen (radio, tv, website, social media en app). We zijn nauw betrokken bij alles wat er in Zuidoost-Drenthe speelt en maken ons aanbod voor een zo breed mogelijke doelgroep toegankelijk. We innoveren voortdurend in programmering en techniek om zo stabiliteit en kwaliteit te kunnen bieden.

Visie

ZO!34 is hét belangrijkste mediaportaal van Zuidoost-Drenthe. Met een hybride organisatie van betaalde journalisten en gedreven vrijwilligers voelen wij een nauwe verbondenheid met de inwoners van de gemeenten Emmen en Coevorden. Iedere inwoner weet ons te vinden en we zijn boeiend, inspirerend en informerend voor een ieder. Onze journalisten gaan actief de dorpen en wijken in op zoek naar het laatste nieuws, bij evenementen laten we ons gezicht zien.

Bestuur

Het bestuur van ZO!34 bestaat uit 3 onbezoldigde bestuursleden:

 • Niels Alberts, voorzitter
 • Bram Wittendorp, secretaris en penningmeester
 • Bernard Boumans, bestuurslid techniek & facilitair

Het bestuur van ZO!34 is bereikbaar op bestuur@zo34.nl.

Hoofdredactie

De inhoudelijke verantwoordelijkheid is door het bestuur conform het ZO!34 Redactiestatuut gedelegeerd aan een hoofdredactie die bestaat uit minimaal 2 hoofdredacteuren. Ook de hoofdredactie doet zijn werk vrijwillig en is dus onbezoldigd.

De hoofdredactie bestaat uit:

 • Paula Keizer, hoofdredacteur Varia
 • Jaap de Bruin, hoofdredacteur Sport
 • Jeffrey Verdel, hoofdredacteur Nieuws

De hoofdredactie is bereikbaar via het e-mailadres: hoofdredactie@zo34.nl.

Programmabeleidbepalend orgaan (PBO)

Het PBO vergadert 4x per jaar over het media-aanbodbeleid van de omroep en is samengesteld uit belanghebbende van diverse culturele en/of maatschappelijke stromingen. Het PBO is bereikbaar via het e-mailadres: pbo@zo34.nl.

Het PBO bestaat per 1 juli 2024 uit:

 • J. Katerbarg, voorzitter, maatschappelijke zorg en welzijn
 • S. Kluwen, cultureel en kunst
 • J. Geerlinks, kerkelijke genootschappen
 • A. Zwols, onderwijs en educatie
 • M. Mink, etnische en culturele minderheden