ANBI

Naam van de instelling
Stichting ZO!34, gezeteld in de gemeente Emmen, per 1 juni 2020 gevestigd aan de Hoofdstraat 24 7811 EP te Emmen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67809227.

RSIN
857181750

Postadres
Postbus 34
7800 AA EMMEN
Tel. 0591 39 22 20

Documenten
Beleidsplan ZO!34 (PDF)
Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid (PDF)
Jaarverslag 2018 (PDF)