Nieuwe plannen voor zorgcentrum De Voorde

09 november 2018 12:54

COEVORDEN - Tangenborgh gaf woensdagavond aan bewoners en belanghebbenden van zorgcentrum De Voorde in Coevorden een informatieavond over de voorgenomen nieuwbouw.

Zorgcentrum de Voorde kent nu 108 borgappartementen, 56 aanleunwoningen en 36 inleunwoningen. De laatste bevinden zich in de laatst gebouwde vleugel naast het hoofdgebouw.

In de nieuwe plannen worden de huidige aanleunwoningen vervangen door zestig nieuw te bouwen woningen met een oppervlakte van ongeveer zestig vierkante meter. De woningen krijgen tevens een beloopbare bovenverdieping met een slaapkamer. Deze zestig woningen zijn bedoeld als zorgwoning of als woning voor een- of tweepersoons huishoudens en worden gebouwd in twee rechthoeken waarbij er in het midden een hofje ontstaat. De sloop van de oude aanleunwoningen staat gepland voor het derde kwartaal van 2019, de bouw start in het eerste kwartaal van 2020.

Het oude hoofdgebouw, bestaande uit de huidige zorgappartementen, het restaurant en de keuken, wordt eveneens afgebroken en vervangen door een nieuw hoofdgebouw. Hierbij verdwijnt grotendeels de woonfunctie. Wellicht worden hierin vier woningen opgenomen. De overige ruimte is bedoeld voor groepsactiviteiten en facilitaire functies. De sloop van het huidige gebouw staat gepland voor medio 2020/2021.

Het gebouw met de huidige inleunwoningen zal worden verbouwd, op de benedenetage wordt een buurthuis gesitueerd dat eveneens dienst doet als restaurant voor de bewoners, er wordt een nieuwe keuken geïnstalleerd en de inleunwoningen zelf zullen deels geschikt gemaakt worden voor bewoners die intramurale zorg nodig hebben.

In de plannen is geen aparte ruimte meer voor een winkel, kapsalon en/of pedicure. Dit zal op een andere manier worden opgelost. De woningen en het hoofdgebouw worden eigendom van Domesta, de zorgfunctie zal worden verzorgd door Zorggroep Tangenborgh.

Inmiddels zijn alle bewoners op de hoogte gebracht van deze voor hun zeer ingrijpende plannen, Tangenborgh en Domesta hopen de overlast zoveel mogelijk te beperken en zullen een aantal lege appartementen in het hoofdgebouw geschikt maken als wisselwoning.

Een struikelblok in het geheel kan zijn dat de bestemmingsplanwijziging die moet plaatsvinden, de huidige zorgbestemming moet wijzigen naar een woonbestemming. De Gemeenteraad heeft echter vorig jaar ingestemd met een gewijzigd woonbeleid waarbij een aantal plannen voor nieuw te bouwen woningen is geschrapt.

Foto: Google Street View