Coevorder raad tevreden over positieve begroting

07 november 2018 11:43

COEVORDEN - De gemeenteraad van Coevorden vergaderde dinsdagavond onder meer over het bestuursprogramma 2019-2022 en de begroting voor 2019.

Vooral de begroting gaf stof tot debat. Niet omdat er een tekort is bij de gemeente, integendeel de gemeente heeft een positieve begroting. Wethouder Joop Brink gaf echter wel een winstwaarschuwing. Uit de begroting blijkt onder andere dat de kosten voor de jeugdzorg de komende 4 jaar stijgen.

Verder werd er vooral gepraat over de “verlanglijstjes” van de diverse partijen. Al dan niet via ingediende moties werd gevraagd voor ruimte in de begroting. Het groenonderhoud in de gemeente moet beter volgens de raad. Het groen maakt onderdeel uit van het visitiekaartje, niet alleen voor de inwoners maar ook voor toeristen. De wethouder noemde als alternatief om creatief om te gaan met beplanting.

In samenspraak met het bestuur van de synagoge wil de raad de Stolpersteine eerder geplaatst moeten worden. Als de stichting moet wachten op giften worden de laatste stenen pas in 2030 gelegd.

Verder wil de raad dat er een regenboogzebrapad wordt aangelegd bij het nieuwe Stationsplein in Coevorden om te laten zien dat Coevorden een regenbooggemeente is en aandacht heeft voor LHBTI'ers. De raad wil tevens dat er camperplaatsen aangelegd worden bij de stad, de Bentheimer Poort moet zichtbaar gehouden worden voor de toekomst, de kapvergunningen moeten beter gepubliceert worden, vooral als dit door de gemeente zelf aangevraagde vergunningen betreft.

Ook wil de raad een betere busverbinding vanaf Schoonoord naar Coevorden. Zo zou er een busverbinding Schoonoord-Zweeloo-Coevorden moeten komen. Ook zouden de bussen weer door Sleen en Oosterhesselen moeten rijden en niet alleen langs de rand van de dorpen.

Verder werd er nog gepleit voor vrijstelling voor kinderen tot 12 jaar voor de toeristenbelasting, de mogelijkheid tot sanering van asbestdaken en daarvoor zonnepanelen te plaatsen. Verder wil men geen stijging van de afvalstoffenheffing de komende jaren. Lars Hoedemaker van D66 bracht hierbij het Diftar-systeem weer ter sprake, hiermee bepaald de burger in grote mate zijn kosten voor de afvalstoffenheffing en wordt de afvalstroom niet alleen beter gescheiden, maar ook verminderd.

Het College van Burgemeester en Wethouders kondigde aan een aantal zaken te willen onderzoeken en hier op korte termijn op terug te komen. Men gaf echter aan dat er niet veel speelruimte is in de begroting, er wordt vastgehouden aan een solvabiliteitspercentage van 30%.

Foto: Jan Geerlinks