Gemeenteraad Coevorden uitgebreid met burgercommissieleden

07 november 2018 11:35

COEVORDEN - De gemeenteraad van Coevorden wordt uitgebreid met tien burgercommissieleden.

Door het vaststellen van het raadsakkoord ‘Samen Levend’ en de veranderende manier van werken, wordt er steeds meer van fracties gevraagd. De nieuwe leden kunnen de huidige fracties ondersteunen in hun werkzaamheden.

De burgercommissieleden kunnen ook aan tafel zitten tijdens de raadscommissievergaderingen. Met name de kleinere fracties maken gebruik van deze mogelijkheid. Bij de raadsvergaderingen nemen zij geen plaats aan tafel.

Zes partijen zetten burgercommissieleden in: CDA, VVD, PvdA, D’66, PPC en PAC. Voor het CDA Lidy Klein Gunnewiek, voor VVD Karin Zwaan en Bert Albring, voor de PvdA Mark Dorgelo en Marko Slangewal, voor D66 Anne Schepers en Bertrand Juffer. PPC Harm Nijmeijer en Paul van Eijk en voor PAC Rianne Pronk-van Leeuwen. De leden zijn dinsdag in de raadsvergadering beëdigd.

Foto: Gemeente Coevorden