Ondernemers willen snelbus terug tussen Emmen en Hoogeveen

Een Q-liner op het station in Emmen. Foto: ZO!34 / Richard Broekhuijzen

Ondernemersorganisaties Ondernemend Emmen en Ondernemend Hoogeveen pleiten voor het herstellen van de snelle busverbinding tussen Hoogeveen en Emmen: de Q-liner 327. Deze busverbinding werd in 2012 geschrapt vanwege te weinig gebruik, maar de situatie is inmiddels veranderd.

Onderwijs en zorg

De samenwerking tussen onderwijsinstellingen in beide plaatsen en andere vormen van samenwerking zijn snel toegenomen. Beide plaatsen zijn belangrijke hoekstenen van de Dutch Tech Zone (DTZ), met onder andere de IT Hub in Hoogeveen die opleidingen verzorgt op het gebied van ICT. “Een deel van de studenten komt uit Emmen, of loopt vanuit Hoogeveen stage bij bedrijven in Emmen. Die moeten nu een ommelandse reis maken per bus. Dat moet echt anders”, zeggen de ondernemers, “willen we als regio onderwijsvoorzieningen goed bereikbaar houden en aantrekkelijk blijven voor jongeren om hier te blijven. Het kan niet zo zijn dat een rit die per auto krap een half uur is, met de bus dubbel zo lang duurt. En veel jongeren hebben helemaal geen auto, zijn dus op de bus aangewezen voor deze reis.”

Daarnaast is de ontwikkeling in de zorg een belangrijke reden om de buslijn terug te willen. Het week-ziekenhuis van Treant in Hoogeveen behandelt veel patiënten uit Emmen, en andersom. Een goede OV-verbinding tussen beide locaties is daarom essentieel.

Goed busnetwerk onmisbaar

Beide ondernemersverenigingen roepen het Drents Parlement op om de discussie over het herstel van de Q-liner 327 weer op te pakken. “Willen we als regio blijven meetellen en aantrekkelijk zijn, dan zijn goede OV-verbindingen tussen de grote kernen onmisbaar. Kijk ook naar de Nedersaksenlijn die oostelijk Nederland gaat verbinden. Daar hoort een goed aansluitend busnetwerk bij. De Q-liner Emmen-Hoogeveen kan ook daar deel van uitmaken.”