Coalitieakkoord gepresenteerd: 'Betere bereikbaarheid platteland en spreidingswet geschrapt'

Het coalitieakkoord legt de focus ook op het platteland. Foto: Pixabay

PVV, NSC, VVD en BBB zijn eruit. Vanochtend presenteerden de vier partijen hun coalitieakkoord op hoofdlijnen. Met het motto 'hoop, lef en trots' hopen zij dat in Nederland 'de zon weer gaat schijnen'. Hoewel Drenthe niet specifiek wordt benoemd, zijn verschillende afspraken ook van invloed op de regio.

Op het gebied van asiel en migratie willen de nieuwe coalitiepartijen harde knopen doorhakken. Ze komen met 'het strengste asielpakket ooit'. Met in dit pakket een asielcrisiswet waarmee maatregelen kunnen worden genomen.

Aan de andere kant wordt de spreidingswet teruggedraaid. Deze wet werd eerder dit jaar door zowel de Eerste als de Tweede Kamer aangenomen. Daarmee zouden vluchtelingen beter kunnen worden verspreid door het land. Ook konden gemeenten daarmee worden gedwongen om asielzoekers op te vangen. Alles met als doel om het aanmeldcentrum van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in Ter Apel te ontlasten. Het is niet duidelijk wat de coalitiepartijen hier nu aan zullen gaan doen.

Ook willen de partijen naar de Europese Commissie met het verzoek om een uitzonderingspositie voor Nederland te krijgen als het gaat om de opvang van asielzoekers.

Rode diesel

In het akkoord is er ook aandacht voor de landbouwsector. Een groot deel van die voorstellen, komen uit de koker van de BBB. In het akkoord valt te lezen dat de coalitie 'alles op alles' wil zetten om Europese stikstofrichtlijnen aan te passen. Ook moet er geen gedwongen krimp van de veestapel met gedwongen uitkoop komen, vinden de partijen. Vrijwillige uitkoop 'op ruimhartige basis' wordt wel gestimuleerd. Ook moet er meer geld gaan naar innovatie in de landbouw.

De landbouwsector verbruikt daarnaast grote hoeveelheden brandstof, daarom is besloten de zogeheten rode diesel weer toe te staan. Dit is diesel speciaal voor boeren, tuinders en loonwerkers met een laag accijnstarief. In 2013 werd het gebruik van rode diesel nog verboden.

Nedersaksenlijn prioriteit

Het openbaar vervoer zal ook op de schop gaan. Het platteland moet een betere ontsluiting krijgen. De coalitiepartijen willen daarom inzetten op het verbeteren van de buslijnen tussen dorpskernen.

Ook krijgt de Nedersaksenlijn een prominente plek in het akkoord. Dat is de spoorlijn tussen Groningen en Enschede die via Emmen loopt. "Bij spoorverbindingen wordt per regio bezien wat nodig is, waarbij niet alleen focus ligt op de grote steden. In de grensregio's is een goede aansluiting van spoorverbindingen met het buurland essentieel."