Coevorden wil drugsgebruik onder jongeren stevig aanpakken

Illustratieve foto. Coevorden wil drugsgebruik onder jongeren stevig aanpakken Foto: Shutterstock / NurPhoto / Jonathan Raa

De gemeente Coevorden werkt aan een plan om drugsgebruik onder jongeren drastisch terug te dringen. Na de zomer moet het plan klaar zijn. "Het moet vooral preventief werken, dus voorkómen dat jongeren er überhaupt mee in aanraking komen."

Dat zegt raadslid Marjan Nijenbanning (PvdA). In november vorig jaar drong ze hier in de gemeenteraad al op aan. Dinsdagavond, tijdens een besloten raadsbijeenkomst, werd ze bijgepraat. "Het is duidelijk dat deze gemeente hier de komende tijd flinke stappen in wil zetten en dat is goed nieuws. Middelengebruik onder jongeren is een fors probleem."

Project ook gericht op alcoholgebruik onder minderjarigen

Achter de schermen wordt het project nu voorbereid, in samenwerking met onder meer de GGD, Verslavingszorg Noord-Nederland, de horeca, sportverenigingen en de jeugdpolitie. Maar ook maatschappelijk werkers, buurtsportcoaches en praktijkondersteuners bij huisartsen worden hierbij betrokken. Het project gaat zich niet alleen richten op het gebruik van (synthetische) drugs, maar ook op alcoholgebruik onder minderjarigen.

In november kwam naar voren dat naar schatting zo'n tweehonderd jongeren in Coevorden serieus gevaar lopen verstrikt te raken in drugscriminaliteit. Als het gaat om gebruikscijfers meldt de Gezondheidsmonitor Jeugd dat twintig procent van de ondervraagde jongeren weleens cannabis heeft gebruikt, acht procent is bekend met het gebruik van lachgas en zes procent met xtc. Het gaat om een onderzoek onder 536 tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs.

'Probleem neemt toe'

Nijenbanning: "Ons gevoel zegt dat die cijfers niet het hele verhaal vertellen. Ten eerste omdat de onderzoeken gebaseerd zijn op steekproeven onder middelbare scholieren. Ten tweede omdat je er niet altijd van uit moet gaan dat iedereen de vragenlijsten naar waarheid invult. Ons onderbuikgevoel op basis van signalen uit de samenleving vertelt ons dat het probleem toeneemt. Daarom is het goed om te horen dat Coevorden dit nu serieus oppakt."

Daarom juicht ze een breed plan van aanpak met meerdere partners van harte toe. "Als je als overheid directer inzet kunt tonen op momenten dat er bijvoorbeeld gedeald wordt, kun je voorkomen dat jongeren drugs in handen krijgen, feitelijk door dit soort deals te verstoren."

Eerder werd wel duidelijk dat drugsdeals soms worden gecommuniceerd via 'ontploffingen', waardoor mensen weten waar ze heen moeten. Nijenbanning: "Daarnaast gebeurt er op dit vlak ook ontzettend veel online. Ook dat moet meer in kaart gebracht worden; dealers worden steeds vindingrijker."

'Niet alleen in de stad'

De jeugdpolitie heeft specifieke plekken in de binnenstad van Coevorden in beeld. Nijenbanning: "Maar het is goed om te beseffen dat dit probleem breder leeft. Er zijn wel degelijk wijken en dorpen in het buitengebied waarvan bekend is dat er veel gebruikt wordt."

Dat ook de focus wordt gelegd op alcoholgebruik onder jongeren, is volgens het raadslid een belangrijke toevoeging. "Van Verslavingszorg Noord-Nederland kregen we dinsdagavond andermaal te horen dat drinken onder de achttien voor veel jongeren net zo rampzalig kan uitpakken als drugsgebruik."

Door: Wouter van Dijk

Dit is een artikel van