Column Menso Rappoldt: Opstanding

Menso Rappoldt is de voorganger van de Grote Kerk in Emmen. Foto: ZO!34/Damiën Haandrikman & Richard Broekhuijzen

Beste mensen,

‘Geloof je dat Jezus echt uit de dood is opgestaan?’ Die vraag wordt soms gesteld uit interesse en soms als een soort examenvraag om te zien of je wel echt gelooft of dat je zo gek bent om te geloven.

Het probleem van die vraag is dat het de opstanding beperkt tot een feit van 2000 jaar oud. Maar wat hebben we vandaag aan een feit van 2000 jaar geleden? Waarom zouden we dat feit vieren als het geen grotere waarde heeft die blijvend is? Religieuze vieringen gaan niet om een (meetbare) wetenschappelijke waarheid, maar om levenswaarheid (liefde, hoop, vertrouwen, angst en verlangen).

De kruisiging van de Mens die vooraf gaat aan Pasen wordt dan de kruisiging van Liefde, rechtvaardigheid en vrede. Het is de kruisiging van het leven zelf door machten in deze wereld die niets geven om mensen, maar die uit zijn op eigen macht en gewin. Het gebeurt nog elke dag, je

zou er moedeloos van worden. Draait alles om macht en geld?

Pasen vertelt over de ervaring dat na een enorm verlies van mensen en idealen er toch iets groter is dan wat wij kunnen bedenken en regelen. Dat de waarden van leven, liefde, recht en vrede altijd blijven gelden, hoezeer die ook geschonden zijn.

We vieren Pasen als de lente aanbreekt, want ook de natuur is één uitbarsting van leven, nadat in herfst en winter bijna alles is afgestorven.

Je hebt Pasen als een ervaring van 2000 jaar geleden waarover we alleen mooie verhalen hebben, je hebt Pasen als een jaarlijks feest én als een eigen ervaring. Als je aan de grond zit en bent vastgelopen, is Pasen dat je toch opstaat of opgewekt wordt om (weer) te leven. Vol inzicht van wat waar is en werkelijk waarde heeft.

Met een hartelijke groet,

ds. Menso Rappoldt


Vanaf deze week lees je elke zondag een column van Menso Rappoldt op onze website. Menso is voorganger van de Grote Kerk in Emmen sinds 2012. In 2021 won hij bij een landelijke preekwedstrijd de titel beste preek. Wekelijks schrijft hij een korte overdenking over iets wat hij om zich heen ziet in het alledaagse leven. Niet per sé vanuit een religieus perspectief, maar vanuit zijn eigen visie.

Lees hier zijn vorige columns.