Drentse overheidsinstanties bundelen krachten

Drentse overheidsinstanties tekenden vandaag in Emmen de Drentse Aanpak Ondermijning. Foto: Iris Sijbom

Vandaag werd in Emmen de Drentse Aanpak Ondermijning ondertekent door de Drentse gemeenten, waterschappen en de provincie. Hiermee spreken ze af dat ze samen gaan werken om criminaliteit tegen te gaan. Ze hebben 28 doelen opgesteld over bewustwording, informatie, regels, weerbaarheid en communicatie.

De samenwerking wordt ingezet omdat criminelen ook geen rekening houden met gemeentegrenzen. De burgemeester van Emmen, Eric van Oosterhout, leidt de aanpak tegen ondermijnende criminaliteit. “Gezamenlijk kunnen we ondermijning efficiënter en effectiever aanpakken", aldus Van Oosterhout. "Het stelt ons in staat maatregelen te treffen om te voorkomen dat we ondermijnende criminaliteit ongewild faciliteren."


Wat is ondermijning?

De term ondermijning is misschien een ingewikkelde term die in de dagelijkse gesprekken niet vaak wordt gebruikt. Doordat criminelen voor hun illegale activiteiten gebruiken kunnen maken van legale bedrijven en diensten, vervagen normen en neemt het gevoel van veiligheid en leefbaarheid. Dat effect, aldus de Rijksoverheid, is ondermijning.

Misbruik van kwetsbare mensen

Ondermijnende criminaliteit treft vooral kwetsbare mensen, zoals jongeren die worden gerekruteerd voor criminele activiteiten en mensen die zorg nodig hebben maar die niet krijgen en soms zelfs worden uitgebuit.

De Drentse Aanpak Ondermijning bevat 28 doelen over bewustwording, informatie, regels, weerbaarheid en communicatie. De leiders van de gemeenten, waterschappen en provincie gaan samenwerken met het Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC) Noord-Nederland en de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUDD) om deze doelen te bereiken.

Voorbeelden daarvan zijn:

    De ondermijningsbus gaat naar alle Drentse gemeenten om mensen bewust te maken van ondermijning. Er wordt een project gestart ind de provincie om het buitengebied veiliger te maken, met informatiebijeenkomsten en bezoeken aan boeren. Er worden bewustwordingssessies georganiseerd voor medewerkers van de deelnemende instanties over bijvoorbeeld mensenhandel en zorgfraude. Gemeenten, waterschappen en provincie krijgen meldpunten waar medewerkers signalen van ondermijning kunnen doorgeven. Toezichthouders en BOA's in Drenthe worden getraind in de aanpak van ondermijning. Alle gemeenten zorgen voor beleid waardoor panden met drugs gesloten kunnen worden. Er wordt regionaal samengewerkt bij controles.