15,8 miljoen extra voor multifunctioneel centrum in Schoonoord

Het nieuwe MFC komt op de plek van de sporthal in Schoonoord. Foto: RTV Drenthe / Wouter van Dijk

De gemeenteraad van Coevorden heeft besloten om 15,8 miljoen euro extra uit te trekken voor de realisatie van het langverwachte multifunctioneel centrum (MFC) in Schoonoord. In het MFC zullen diverse voorzieningen samenkomen, waaronder verenigingen, scholen, een kinderopvang en het dorpshuis.

Het beoogde nieuwe centrum zal de komende jaren op de huidige locatie van de sporthal aan de Sportparklaan worden gebouwd, aan de zuidkant van het dorp. Voor de totale realisatie van het MFC is een investering van 21 miljoen euro vereist. Eerder dit jaar was al een bedrag van ruim 5 miljoen euro gereserveerd voor de bouw van een nieuw scholencomplex voor cbs De Slagkrooie en obs S.J. Burgemeester van Royen. Het plan is om dit gedeelte voorafgaand aan het MFC al te realiseren.

Niet zonder weerstand

Het akkoord voor de rest van het plan, inclusief de realisatie van een nieuwe sporthal (9,2 miljoen) en de verplaatsing van het dorpshuis (3,9 miljoen), stuitte dinsdagavond in de gemeenteraad op weerstand. De oppositiepartijen VVD en PAC toonden zich kritisch en hielden vast aan hun standpunt. "Dit plan moet terug naar de tekentafel," betoogde Floris Vulto (VVD), die de onderbouwing in het voorstel miste. "De noodzaak is niet duidelijk genoeg aangetoond." Jerry Stoker (PAC) benadrukte vooral het ontbreken van de vereiste checklist voor grote projecten. "Een noodzakelijke verkenningsfase wordt simpelweg overgeslagen. Daarom stemmen we om procedurele redenen tegen."

'Waakzaam bij hoge bedragen'

De grootste partij in de Coevordse raad hield het tot het laatste moment spannend. Thieno Nijenbanning van BBC2014 sprak aanvankelijk over open eindjes die nog uitgewerkt hadden moeten worden. "We moeten waakzaam zijn als het om zulke hoge bedragen gaat, daarom worstelen we enorm met dit plan. Ondanks alle enthousiasme in het dorp, moeten we onze controlerende taak serieus nemen." Uiteindelijk ging de partij toch akkoord, op voorwaarde dat er kosten worden bespaard door de functies van de sportkantine en het dorpshuis in het nieuwe gebouw te combineren. BBC2014 diende hierover ook een wijzigingsvoorstel in, met de oproep aan de wethouder om hier serieus werk van te maken.

PvdA en CDA toonden zich vanaf het begin positief over de gevraagde investering voor Schoonoord. "Hopelijk leidt dit project ook tot extra mogelijkheden voor woningbouw in het dorp op de oude sport- en schoollocaties," stelde Eddie van der Weide (PvdA). "We kunnen Schoonoord niet langer aan het lijntje houden," voegde Sandra Katerberg (CDA) toe.

Nog veel overleg

Wethouder Joop Slomp (PvdA) verwacht in de komende periode uitgebreide gesprekken te voeren met de diverse toekomstige gebruikers van het multifunctioneel centrum. "Alle betrokken partijen hebben er belang bij zoveel mogelijk samen te werken en elkaars ruimtes te benutten. Dit kan aanzienlijke besparingen opleveren." Een overweging is nu om de nieuwe sporthal op een andere locatie te plaatsen dan de oude, zodat de oude hal gedurende de bouwfase nog in gebruik kan blijven en pas na de nieuwbouw wordt gesloopt. Dit bespaart niet alleen kosten, maar voorkomt ook ongemak: tijdens de sloop- en bouwfase hoeven kinderen niet uit te wijken naar Oosterhesselen of Sleen om te sporten.

Op zijn vroegst in 2026 open

Voordat Schoonoord van het nieuwe dorpshart kan profiteren, dienen de inwoners nog geduld te hebben. Wethouder Slomp geeft aan: "De komende periode zal er nog veel onderzocht en besproken moeten worden. Ik voorzie dat we pas in de loop van 2025 daadwerkelijk met de ontwikkeling kunnen beginnen, waardoor het MFA op zijn vroegst eind 2026 geopend kan worden."