Zorgen over toestanden in aanmeldcentrum Ter Apel

Straatbeeld in Asielcomplex ter Apel. foto: Directie Voorlichting VenJ

Het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel staat onder toenemende druk, zo blijkt uit een gelekt rapport van de GGD. Burgemeester Velema van Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, noemt het ontbreken van hulp van andere gemeenten 'beschamend'. De wachtruimten blijken onhygiënisch, en zorgen stijgen over het gebruik door verslaafde asielzoekers. De Inspectie Justitie en Veiligheid bestempelt de situatie als 'onveilig en onhoudbaar'.

Volgens het GGD-rapport moeten nieuw aangekomen asielzoekers noodgedwongen overnachten in recreatieruimtes of wachtruimtes, waar hygiënische omstandigheden ver te zoeken zijn. De situatie wordt als risicovol beschouwd, gezien het gebrek aan screening op ziektes en tuberculose. Overvolle afvalbakken, vuile toiletten en onbekende reiniging van gebruikte matrassen behoren tot de problemen.

Methadongebruik onder verslaafde asielzoekers, voornamelijk alleenstaande mannen, wordt aangestipt als een potentiële bron van spanningen. De Inspectie Justitie en Veiligheid concludeert dat het aanmeldcentrum 'onveilig en onhoudbaar' is, waarbij de brandveiligheid te wensen overlaat en het risico op gewelddadige incidenten toeneemt.

De inspectie roept op tot bijstand van andere gemeenten en suggereert zelfs mogelijke hulp van Defensie met beschikbaarstelling van lege kazernes. Eerdere inspectierapporten wezen al op problemen in Ter Apel, maar structurele oplossingen bleven uit. Burgemeester Velema uit zijn teleurstelling over het gebrek aan externe hulp en blijft hopen op een duurzame oplossing voor de problemen in Ter Apel.