Predikaat Taalvriendelijke School in Emmen primeur voor Drenthe

Obs De Hesselanden. foto: eigen foto

De Openbare Basisschool De Hesselanden en het Expertisecentrum Anderstaligen Emmen hebben het predikaat ‘Taalvriendelijke School’ ontvangen. Met deze erkenning zijn zij de eerste scholen in de regio die deze titel mogen dragen.

Het predikaat 'Taalvriendelijke School' is een symbolische erkenning van de inzet van De Hesselanden en het Expertisecentrum Anderstaligen Emmen om een stimulerende en inclusieve taalomgeving te creëren. Taalvriendelijke scholen zijn scholen die een taalplan hebben ontwikkeld waarbij iedereen van de school is betrokken. Het is een plan dat is aangepast aan de eigen behoeften van de school en gericht op het creëren van een inclusieve en taalvriendelijke leeromgeving.

“We zijn trots dat we als eerste scholen in Drenthe het predikaat ‘Taalvriendelijke School’ hebben gekregen,” zegt locatiedirecteur Judith van de Vooren: ”De verschillende talen en culturen van onze leerlingen hebben al jaren een duidelijke plek in beide scholen. Op beide scholen hangt bijvoorbeeld een welkomstbord met daarop ‘Welkom’ in alle talen. Ik begroet de leerlingen ’s ochtends in hun eigen taal en we maken echt gebruik van de thuistaal tijdens verschillende lessen.”

Uit de voorbeelden die van de Vooren noemt blijkt dat de scholen verschillende thuistalen en culturen omarmen. “Door op school naast het Nederlands ook de thuistaal toe te laten, voelen leerlingen zich veilig en welkom en krijgen ze de kans om hun cognitieve en sociale vaardigheden te verbeteren,” aldus van de Vooren.

Er zijn wereldwijd inmiddels 30 scholen met het Taalvriendelijke School-predicaat, waarvan 18 scholen in Nederland. De scholen in Drenthe zijn daar nu aan toegevoegd.