Gemeentelijke lasten in Borger-Odoorn stijgen volgend jaar met achttien euro

Gemeentehuis Borger-Odoorn in Exloo. Foto: ZO!34 / Gea Welleweerd

De gemeentelijke lasten in Borger-Odoorn zullen in 2024 met ongeveer achttien euro per jaar stijgen per gemiddeld huishouden. Het college maakte dit bekend tijdens de presentatie van de begroting voor volgend jaar.

Een brede welvaart voor iedereen is een belangrijk thema in de begroting en de gemeente zet erop in om de stijging van de lokale lastendruk te beperken. De gemeente wil de inwoners blijven ondersteunen bij verduurzamingsmaatregelen waardoor de woonlasten dalen. De energiecoaches worden daar blijvend voor ingezet. Verder wordt volgend jaar een nieuw plan gemaakt voor schuldhulpverlening.

Wethouder Henk Zwiep is blij met de begroting. "We hebben een mooi evenwicht gevonden in onze ambities aan de ene kant en plannen die we daadwerkelijk kunnen waarmaken aan de andere kant. We leven in financieel onzekere tijden met een hoge inflatie en onzekere energieprijzen. Dit beïnvloedt niet alleen onze begroting, maar heeft ook groot effect op de koopkracht van onze inwoners. We blijven oog houden voor zaken als armoede en bestaanszekerheid. Tegelijk zijn wij ook in staat om een aantal mooie projecten te realiseren.”

Investeringen in onderwijs, verkeer en sport

In de begroting zijn meerdere voorstellen opgenomen om te investeren, onder andere op het gebied van onderwijs, verkeer en sport. Zo gaat er geld naar het verbeteren van de binnenklimaten in scholen en komt er budget voor het renoveren of nieuw bouwen van de basisscholen CKC School 59 en OBS 75 in Nieuw-Buinen. Verder is er geld gereserveerd voor een aantal belangrijke infrastructurele projecten, zoals het Zuiderdiep Drouwenermond. Ook wordt geïnvesteerd in het verder verzelfstandigen van de voetbalkerncomplexen in Odoorn, Valthermond, Nieuw-Buinen en Borger. Deze kerncomplexen ontvangen na verzelfstandiging een huisvestingssubsidie van de gemeente.

Nieuwe ontwikkelingen in 2024

Met een voorbereidingskrediet voor een Multifunctionele Accommodatie (MFA) wil het college in 2024 starten met een structurele en toekomstbestendige oplossing voor de scholen, de buitensport en het dorpshuis in 2e Exloërmond. Via het lidmaatschap van de Dutch Tech Zone verwacht de gemeente komende jaren stappen te kunnen zetten in het dichter bij elkaar brengen van onderwijsinstellingen en bedrijven in de technische sector om zo de economie duurzaam te versterken.