Koninklijke onderscheiding voor mevrouw De Leeuw-Fuhler uit Emmen

Koninklijke onderscheiding voor Mevrouw De Leeuw-Fuhler. Foto: Gemeente Emmen

De 72-jarige Sandie de Leeuw-Fuhler uit Emmen is vanmiddag koninklijk onderscheiden. Ze werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Eric van Oosterhout spelde haar de bijbehorende versierselen op. Dat gebeurde tijdens de viering van het vijftigjarig bestaan van de Zonnebloem, afdeling Barger-Oosterveld.

Mevrouw De Leeuw-Fuhler is al bijna twintig jaar voorzitter van de afdeling Barger-Oosterveld. Ze zet zich samen met vrijwilligers in om mensen met een lichamelijke beperking een zorgeloze vakantie te bezorgen. Daarnaast verricht ze binnen de afdeling tal van werkzaamheden. Er wordt nooit tevergeefs een beroep op haar gedaan. Ook maakt ze deel uit van het regiobestuur van de Zonnebloem en is ze als vrijwilliger betrokken bij de Rooms Katholieke Parochie De Goede Herder.

Een keer in de drie à vier weken is mevrouw De Leeuw-Fuhler lector tijdens een viering in het weekend, leest ze uit de bijbel en doet de voorbeden.