Rensenlab: de hotspot voor circulaire activiteiten in Emmen

Open huis tijdens het Uitfestival in het Rensenlab. Foto: Heart Workx Productions

Het Rensenlab in Emmen heeft op 7 september officieel een nieuwe mijlpaal bereikt met de oprichting van een stichting die zich volledig wijdt aan de overgang naar een circulaire economie. Tijdens het Uitfestival op 9 september in Emmen is dit gevierd tijdens een feestelijk open huis. Het Rensenlab, gelegen in het Rensenpark van Emmen, wil de samenwerking op het gebied van circulariteit tussen onderwijs, overheid, bedrijfsleven en inwoners vergroten.

Circulaire economie, wat betekent dat nu eigenlijk?

In een circulaire economie worden materialen hergebruikt. In plaats van telkens opnieuw grondstoffen uit de aarde te halen, worden de materialen uit afgedankte producten opnieuw gebruikt. Bij het Rensenlab ligt de focus op het hergebruiken van reststromen van lokale bedrijven en het creëren van duurzame activiteiten. Ook zijn er wisselende producten te bekijken, die circulair zijn gemaakt door bedrijven uit de regio. Zo inspireert het Rensenlab de jeugd om te kiezen voor een carrière in circulaire economie. Deze benadering draagt niet alleen bij aan het verminderen van afval, maar laat inwoners, onderwijsinstellingen en bedrijven ook anders nadenken over de toekomst. Zo ontstaan er nieuwe kansen voor makers, herstellers, sorteerders, transporteurs, creatieve ontwerpers en veel meer.

Onderwijs

Rensenlab heeft speciale programma's ontwikkeld om de jeugd te betrekken bij de wereld van circulaire economie. Op woensdagmiddag en zaterdag om de week worden er maak-dagen georganiseerd voor kinderen, waarbij ze onder begeleiding van een labcoach hands-on ervaring kunnen opdoen en hun creatieve vaardigheden kunnen ontwikkelen. “In Emmen hebben we veel bedrijven die op een vooruitstrevende en innovatieve manier bezig zijn met circulariteit", aldus Guido Rink, wethouder economische zaken. "Hoe mooi is het dan dat onze jeugd in het Rensenlab geïnteresseerd raakt voor hergebruik van reststromen en het creëren van duurzame activiteiten. Door jongeren al vroeg hiervoor enthousiast te maken, kunnen in de toekomst de Emmense bedrijven hun voorsprong op dit gebied blijven behouden”. Maar het Rensenlab is zeker niet alleen voor de jeugd. Het lab verwelkomt alle leeftijden en nodigt iedereen uit om deel te nemen aan de ontwikkeling van innovatieve oplossingen voor de uitdagingen van de moderne wereld.