Wegwerkzaamheden aan de N34, N381 en N391 en aan de Slenerweg bij Klijndijk

Een deel van de N34 is in september deels afgesloten wegens het maaien van de bermen. Foto: Provincie Drenthe

In september vinden er maai- en onderhoudswerkzaamheden langs provinciale wegen plaats. Een deel van de enkelbaans wegen de N34, N381 en N391 gaat in beide richtingen dicht voor de veiligheid van weggebruikers en wegwerkers. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via aansluitende provinciale wegen. Dit wordt ter plaatse met borden aangegeven. Daarnaast gaat de Slenerweg bij Klijndijk in september dicht.

De bus volgt tijdens de afsluiting een omleidingsroute. Ook langs overige provinciale wegen wordt gemaaid in september. Het gaat om wegen met twee rijstroken per rijrichting en om die reden kan er met een rijdende afzetting worden gemaaid. De weg blijft dan open voor het verkeer.

Slenerweg bij Klijndijk dicht

De Slenerweg wordt breder gemaakt zodat auto’s elkaar makkelijker kunnen passeren. De afsluiting duurt van maandag 4 tot en met vrijdag 29 september. Verkeer van en naar Klijndijk kan omrijden via de N34 bij Exloo.