Meer onderzoek nodig naar gevolgen mestvergister Coevorden

Beeld ter illustratie. Foto: Pixabay / Manfred Antranias Zimmer

Er is meer onderzoek nodig naar de mogelijke gevolgen op de leefomgeving van de mestvergister in Coevorden. Dat adviseert de Commissie voor de milieueffectrapportage aan de provincie Drenthe.

Nature Energy wil in de gemeente Coevorden een installatie voor mestvergisting bouwen en exploiteren. Deze installatie zal jaarlijks maximaal 25 miljoen kuub gas produceren en 600.000 ton meststoffen. Daarvoor is per jaar 616.000 ton dierlijke mest nodig. Dit leidt onder andere tot 242 extra vrachtwagens per dag. Voordat de provincie Drenthe besluit over de vergunning zijn eerst de effecten op de leefomgeving onderzocht in een milieueffectrapport.

"Het MER geeft onvoldoende inzicht in de processtromen en de vrijkomende emissies van de installatie", aldus de Commissie. "Bovendien zijn andere mogelijkheden voor het verwerken van mest onvoldoende onderzocht. Het is daarnaast onduidelijk of de installatie de negatieve milieugevolgen maximaal beperkt. Ook zijn de stikstofuitstoot en -maatregelen onzeker en zijn de veiligheidsrisico’s niet volledig uitgewerkt."

De Commissie adviseert de provincie om het rapport eerst aan te vullen met deze informatie en daarna pas een besluit te nemen over de vergunning.