Zes ton voor afwaarderen Ermerweg

EMMEN – De gemeente Emmen wil 580.000 euro beschikbaar stellen voor maatregelen die het verkeer op de Ermerweg moeten doen verminderen.

Hiertoe stelde de werkgroep “Mooi Noordbarge” eind 2017 een pakket aan verkeersmaatregelen voor.

Zoals het instellen van een 30 kilometer zone tussen de Nieuw-Amsterdamsestraat en de afslag Noordbargerstraat met daarbij verkeersremmende obstakels . Waarbij de ventwegen langs de Ermerweg komen te vervallen .En op de kruising Nieuw-Amsterdamsestraat/Ermerweg zou volgens de werkgroep  een rotonde moeten komen.

De kosten werden destijds ingeschat op 1,2 miljoen. Dus het dubbele van het nu beschikbaar gestelde bedrag. Het college wil daarom samen met de werkgroep de prioriteiten gaan vaststellen.

15 mei 2018 20:41