Terrein bij de silo in Nieuw-Amsterdam/Veenoord ingezaaid met drieduizend zonnebloemen

Foto: Arie Hollander

Op het braakliggende terrein ten westen van de voormalige graansilo van Agrifirm in Nieuw-Amsterdam/Veenoord is de Van Gogh Bloemenweide ontwikkeld. Het is een ontwerp van Miss Tuinboon en Cruydt-Hoeck en vormt een oplopende laag van bloemenweides, struiken en bossages.

Het terrein naast de silo werd dinsdagavond door vrijwilligers ingezaaid met drieduizend Van Gogh zonnebloemen die beroemd zijn geworden door de schilderijen van Vincent van Gogh.