Nieuwe woningen en winkelcentrum voor Emmer wijk Angelslo

Foto: Pixabay

Plannen voor de woonwijk Angelso zijn uitgezet tot 2035. Vele initiatieven en vraagstukken komen aanbod in de nieuwe stedenbouwkundige visie. De routekaart zoals de gemeente het zelf noemt geeft in vervolgstappen het plan weer hoe de woon- en leefbaarheid kan worden verbeterd in de wijk.

Eén van de belangrijkere doelstellingen is het verbeteren en verduurzamen van de bestaande woningen. Vele woningen in de wijk stammen uit de jaren vijftig en zestig en zijn zwaar verouderd. Velen kennen ook geen goede isolatie en daar moet met het plan verandering in komen.

Winkelcentrum

Het winkelcentrum van Angelslo zal ook worden opgeknapt. Zo zal het gebouw waar eerder een supermarkt in gevestigd zat worden gesloopt om plaats te maken voor een gebouw met twee lagen. De begane grond zal weer worden gebruikt door de supermarkt. De gemeente wilt daarnaast een verbindingsweg aan leggen tussen de twee parkeerterreinen achter het winkelcentrum. Meer info over de plannen zijn te vinden via gemeente.emmen.nl