Vervolgonderzoek naar geluid windturbines Veenkoloniƫn, gemeenten houden locaties geheim

Windpark De Drentse Monden en Oostermoer Foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe

De gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn hebben onderzoeksbureau LPB Sights opdracht gegeven voor het doen van vervolgonderzoek naar het geluid van windmolens in de Veenkoloniën.

Met het onderzoek willen de gemeenten achterhalen of een aantal windturbines aan de geluidseisen voor windmolens voldoet. Welke windmolens zullen worden onderzocht, houden de gemeenten voor zich. Wel is zeker dat de onderzoekers zich in ieder geval gaan richten op plekken waar tijdens eerder onderzoek geluidsafwijkingen zijn gemeten. Dat is het geval op vier meetpunten: in Nieuwediep, Gasselternijveen, Drouwenermond en 2e Exloërmond. Afzonderlijke molens zijn niet genoemd.

'Invloed op onderzoek voorkomen'

De gemeenten willen ook geluidsonderzoek laten uitvoeren bij andere turbines, waaronder een aantal molens waarover veel geklaagd wordt door omwonenden. Over de precieze locaties en de periode waarin wordt gemeten, willen Borger-Odoorn en Aa en Hunze niets kwijt. Op die manier willen de gemeenten voorkomen dat de eigenaren van het windpark invloed zouden kunnen uitoefenen op de metingen, door bijvoorbeeld molens stil te zetten wanneer de onderzoekers aan het werk zijn.

"We gaan er niet vanuit dat de eigenaren van het windpark de resultaten willen manipuleren. Maar we willen wel de onafhankelijkheid van het onderzoek waarborgen. Dat moet voorkomen dat er achteraf een suggestie kan ontstaan dat het windpark invloed heeft gehad", verklaart wethouder Kiena ten Brink van de gemeente Aa en Hunze.

'Voldoen ze aan de normen?

"We willen met het vervolgonderzoek kijken of die turbines voldoen aan bijvoorbeeld de huidige geluidsnormen", legt haar collega-wethouder Henk Zwiep van Borger-Odoorn uit. "Wij verwachten daaruit nadere gegevens te krijgen over de windturbines die specifiek onderzocht worden."

Begin februari bleek na jarenlang geluidsonderzoek, op negen adressen in het gebied, dat de komst van het windpark in de Drentse Veenkoloniën voor meer laagfrequent geluid in de omgeving zorgt. De gemeenten spraken van "een deken van geluid", die over het gebied is neergedaald.

Of dat toegenomen laagfrequente geluid in het gebied specifiek door windturbines veroorzaakt wordt, kon met de gebruikte meetmethode niet worden aangetoond. Dat kwam de gemeenten en de onderzoekers op veel kritiek te staan van geluidsdeskundigen en omwonenden. Juist de exacte bron van het laagfrequente geluid zou moeten worden onderzocht, was de belangrijkste boodschap.

'Voortborduren op eerste onderzoek'

Aa en Hunze en Borger-Odoorn kiezen nu voor een andere onderzoeksmethode, die dus niet specifiek gericht is op laagfrequent geluid dat veroorzaakt wordt door windturbines. "Wij kiezen ervoor om voort te borduren op het onderzoek dat al geweest is", verklaart Zwiep de keuze. Hoe dit vervolgonderzoek wordt uitgevoerd, is niet specifiek bekendgemaakt.

De gemeenten zijn daarnaast ook nog met het Rijk in gesprek over de komst van normen voor laagfrequent geluid. Ook lopen er nog gesprekken over de uitkomsten van het eerdere onderzoek van beide gemeenten. Daar kunnen de gemeenten nog niets over zeggen.

Dit is een artikel van