Burgemeester Emmen reikt Koninklijke onderscheidingen uit

Groepsfoto lintjesregen gemeente Emmen Foto: Jan Anninga

Woensdag 26 april regende het weer lintjes in Nederland. Burgemeester Eric van Oosterhout mocht 22 inwoners uit de gemeente Emmen blij maken met een Koninklijke Onderscheiding. Hij deed dat in de Grote Kerk in Emmen.

“Naoberschap is sterk in onze gemeente", zegt burgemeester Eric van Oosterhout. "Dat blijkt wel uit de vele lintjes dit jaar. Inwoners die veel voor anderen betekenen en jarenlang belangeloos veel vrije tijd in het vrijwilligerswerk hebben gestoken. Zij zijn een voorbeeld voor anderen en hebben deze onderscheiding dik verdiend.”

De volgende inwoners ontvingen een onderscheiding:

De heer Tonnis Bos (74 jaar) uit Emmen - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Meneer Bos heeft zich over een breed front verdienstelijk gemaakt als vrijwilliger. Zo heeft hij verschillende functies bekleed binnen de Protestantse Gemeente Emmen. Hij fungeert een aantal keren per jaar als voorganger en valt in als organist. Ook was hij in het verleden bestuurlijk betrokken bij het College van Kerkrentmeesters. Daarnaast is de heer Bos al meer dan 30 jaar dirigent van Cantorij Schepershof. Verder is hij lid van het team van lekenvoorgangers in verpleeghuis De Bleerinck waar kerkdiensten worden gehouden voor bewoners met dementie en hun familie. De heer Bos voelt zich ook sterk betrokken bij de wijk Angelslo. Hij zet zich in voor de nieuwbouw van het winkelcentrum. Daarnaast is hij hoofdredacteur van de wijkkrant.

Mevrouw Meta van Eck van der Sluijs (70 jaar) uit Emmen – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Vanaf 2005 is mevrouw Van Eck vrijwilliger in De Horst. Daar regelt ze de ‘Haal en Breng Service’. Ze brengt cliënten naar fysiotherapie, de dagbesteding, logopedie en de kapper. Een goede conditie is daar zeker voor nodig. Vaak zet ze meer dan 10.000 stappen per dag. Ook werkt ze nieuwe collega vrijwilligers in. En helpt ze mee bij activiteiten als markten, verwendagen en het vieren van Oudjaarsdag. Daarnaast is mevrouw Van Eck vanaf 2006 vrijwilliger bij ’t Huis van Heden. Ze probeert de laatste levensfase van de cliënten zo aangenaam mogelijk te maken. Ook in coronatijd toen er veel beperkingen waren deed ze dat. Bij de Zonnebloem in Franeker was ze een bevlogen vrijwilliger. Ze ging op bezoek bij mensen, maakte een praatje, dronk samen een kop koffie, maakte een wandeling en organiseerde activiteiten. Ook ging ze mee op een vaarvakantie als mantelzorger voor een vriendin. Van 1987 tot 1994 was ze actief bij de welzijnsorganisatie ‘Skûle Welzijn Franeker’. Ze hielp met de administratie, cursuswerk en het jaarlijkse zomerkamp voor kinderen. Ook stak ze de handen uit de mouwen bij de Ouderraad en de medezeggenschapsraad bij basisschool ’t Kofschip. Ze was leesmoeder, activiteitenbegeleidster en deed administratief werk. In 1970 heeft ze met engelengeduld archeologische vondsten in elkaar gezet. Duizenden scherven van potten en pannen werden weer één geheel en een expositie in De Grote Kerk in Den Haag volgde.

Mevrouw Anneke Eikens-Deddens (75 jaar) uit Emmen – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Eikens-Deddens maakt al 51 jaar in haar eentje de Goede Herder parochie schoon. Dit doet zij sinds 1972. Daarnaast is ze vanaf eind jaren 80 tot 2010 wijkcontactpersoon geweest. Zo bezocht ze vergaderingen, bracht bezoekjes aan parochianen, hielp bij een renovatie en bezorgt de post van de kerk. Ze is iedereen behulpzaam. Anderen kunnen altijd een beroep op haar doen. Ook voor De Horst zet zij zich in. De bewoners kunnen wekelijks steevast op haar rekenen. Koffie schenken, bingo, muziek, film en toneel, de kerkdienst, ze weet iedereen over de streep te trekken om vooral mee te doen aan de vele activiteiten. Door haar positieve benadering lukt haar dat elke keer weer. Ook was ze maatje voor twee bewoners.

De heer Henk Heijnen ( 77 jaar) uit Erica – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Heijnen is een graag geziene vrijwilliger bij Sportclub Erica. Helpen bij de derde helft bij de voetbalclub was echt zijn ding. 44 jaar lang draaide Henk Heijnen een of twee avonden per week kantinediensten. Ook op zaterdag bij de jeugdwedstrijden en op zondag tijdens de thuiswedstrijden van het eerste elftal. Met veel enthousiasme en plezier serveerde hij de sporters en toeschouwers een kopje koffie, thee, frisdrank of tapte hij een biertje.

De heer Theo Willem Hein (57 jaar) uit Erica - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Hein heeft sponsoren geworven en giften geregeld zodat Projectkoor Erica in 2003 de musical Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat in drie verschillende theaters kon uitvoeren (De Muzeval in Emmen, De Tamboer in Hoogeveen en Geert Teis in Stadskanaal). Bij Sportclub (SC) Erica was hij van 2003 tot 2015 leider, scheidsrechter en clubgrensrechter. Hij hielp twee avonden per week bij de training. Binnen de vereniging heeft hij veel mensen enthousiast gemaakt om de opleiding voor verenigingsscheidsrechter te volgen. Bij de Centrale Organisatie Voetbal Scheidsrechters Hondsrug Zuidoost Drenthe (COVS HZO Drenthe) vervulde hij de functie van voorzitter. Hij zorgde voor veel publiciteit en organiseerde activiteiten voor jongeren. Door zijn toedoen is de club financieel gezond en in ledenaantal gestegen. In heel Drenthe weten de voetbalverenigingen de weg naar COVS HZO Drenthe te vinden. Ook heeft de heer Hein veel tijd en inspanning gestoken in het realiseren van een toilet voor minder validen in het clubgebouw.

Mevrouw Aly Huizingh-Bloeming (59 jaar) uit Roswinkel – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Huizingh-Bloeming is een actieve vrijwilliger in Roswinkel. Bij muziekvereniging Amoroso in haar woonplaats deelt ze haar passie voor muziek. Zij is een muzikale duizendpoot. Als 8-jarige meisje speelde ze klarinet. Daarna volgden tenor-saxofoon en alt-saxofoon. Ondertussen is mevrouw Huizingh-Bloeming al 50 jaar actief lid en muzikant. Vanaf 1987 is ze bestuurslid en vervulde ze de rol van penningmeester en secretaris. Ze is erg betrokken en attent. Zieken stuurt ze een kaartje of brengt ze een bezoekje. Daarnaast organiseert ze al meer dan 40 jaar de donateurskaarten en is ze betrokken bij de muziekkeuze van muziekvereniging Amoroso. Ook bij Sportclub Roswinkel is ze een actieve vrijwilliger. Van 1 juli 1985 tot 1 juli 1988 was ze secretaris. Ruim 25 jaar zette zij zich in voor de sportclub. Zo maakte ze de voetbalkantine en kleedkamers schoon, verkocht ze koffie en lootjes en hielp ze met het inpakken en verkopen van rozen bij de jaarlijkse rozenactie voor de jeugd. Niet alleen bij muziekvereniging Amoroso en Sportclub Roswinkel was ze vrijwilliger, ze deed nog meer in het dorp. Ze hielp bij de Speel-o-theek, de lampionnenoptocht met Sint Maarten en de intocht van Sinterklaas. Openbare Basisschool De Dreske kon altijd op haar hulp rekenen. Ze ging jarenlang mee als begeleider tijdens schoolreizen, hielp mee in de klas, regelde vervoer en stond altijd klaar bij activiteiten.

De heer Tinus Jeuring (82 jaar) uit Emmen - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Jeuring heeft een lange staat van dienst als vrijwilliger bij de vereniging ’t Aol Volk. Hij speelde zelf toneel, was voorzitter van de toneelcommissie, had een belangrijke rol bij voorstellingen door voor het goede geluid en licht te zorgen. Ook was hij juryvoorzitter bij voordrachtwedstrijden voor de jeugd. Daarnaast was hij bijna tien jaar voorzitter van de bewonerscommissie van appartementencomplex Pallida. Hij was daar onder andere verantwoordelijk voor de communicatie tussen de bewoners en woonstichting Lefier. In de jaren 70 was de heer Jeuring actief als voetbal- en korfbaltrainer.

Mevrouw Hilly Lanjouw-Ensink (76 jaar) uit Nieuw-Amsterdam - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Lanjouw-Ensink is als vrijwilliger al meer dan 40 jaar betrokken bij de Zuiderkerk gemeente Nieuw-Amsterdam/Veenoord. Ze begon in de jeugdraad en is nu lid van het kerkbestuur. Daarnaast is ze scriba en onder andere verantwoordelijk voor het redigeren van het kerkblad Zuiderklanken. Ook schrijft ze de verslagen over uiteenlopende vergaderingen. Verder is mevrouw Lanjouw-Ensink betrokken bij de organisatie van kerstvieringen en seniorenmiddagen. Sinds 2011 is ze lid van het 4 mei comité NieuwAmsterdam/Veenoord. Daarnaast is mevrouw Lanjouw-Ensink sinds enkele jaren betrokken bij de Erkende Overleg Partner Nieuw-Amsterdam/Veenoord. Ze zorgt er onder meer voor dat bewonersinitiatieven goed onderbouwd worden ingediend.

Mevrouw Linda Nauta (55 jaar) uit Emmen - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Nauta is als medewerker van Brands Bouw al meer dan 30 jaar verbonden aan de personeelsvereniging. Binnen het bestuur van de vereniging vervult ze de functie van penningmeester. Ze organiseert tal van activiteiten voor kinderen. Van Sinterklaas bijeenkomsten tot sportieve avonden voor de oudere jeugd aan toe. Daarnaast is mevrouw Nauta in de Rietlanden en Emmen-Zuid wijkcoördinator voor de Nierstichting. Ze is volop betrokken bij de jaarlijkse collecte.

Echtpaar Wim van Nee (62 jaar) en Annemieke van Nee-Enters ( 60 jaar) uit Erica - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Het echtpaar maakt zich vanaf 1989 sterk voor het behoud van de ooievaar. De vogel behoorde in die jaren tot de bedreigde diersoorten. Door het opzetten van een ringadministratie werd een begin gemaakt met het herstel van de ooievaarpopulatie. Dat gebeurde destijds nog handmatig. Tegenwoordig is het proces gedigitaliseerd. Naast deze werkzaamheden hield het echtpaar zich bezig met het opbouwen van een feiten- en kennisarchief, verzorgden zij lezingen en knoopten zij samenwerkingsverbanden aan met vogelorganisaties. In 2009 richtten zij STORK op, een stichting die zich bezighoudt met het ringen van jonge ooievaars, het onderhouden van buitenlandse contacten en het beantwoorden van vragen over ooievaars.

De heer Harry Pietersma uit Emmen (75 jaar) uit Emmen - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Pietersma startte zijn loopbaan als vrijwilliger bij Jeugdsoos De Drifthoeve in de wijk De Rietlanden. Hij verrichtte er werkzaamheden als barman beheerder, bestuurslid en was organisator van Rietpop, de voorloper van Retropop, nu beter bekend als het Hellofestival. Later werd hij penningmeester bij de Stichting Recycling Rietlanden waar ze zich zich toelegden op het inzamelen van oud papier. De opbrengsten waren in eerste instantie bestemd om de jeugdsoos te financieren, maar er werd zoveel papier ingezameld dat de inkomsten ook behoorlijk toenamen. Tegenwoordig worden er 60 organisaties in de Rietlanden, Bargeres en Zuidbarge (waaronder verengingen en basisscholen) financieel ondersteund door de Stichting.

De heer Tjalling Douwe Reitsma (80 jaar) uit Emmen - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Meneer Reitsma was in het Friese Garyp voorzitter van de korfbalvereniging Vlug & Vaardig en in hetzelfde dorp mede-oprichter en voorzitter van de Tennisvereniging It Akkerlân. Daarnaast was hij in Garyp voorzitter van de Culturele Commissie. In het Friese dorp was hij bovendien bestuurlijk betrokken bij de Protestantse gemeente. Hij was er ouderling en voorzitter van de commissie van beheer. In Emmen was de heer Reitsma kerkrentmeester bij de Protestantse gemeente. Hij vervulde een belangrijke rol bij de verkoop van het gebouw Ichtus. Tussen 2002 en 2010 was de heer Reitsma bestuurs- en raadslid voor het CDA.

De heer Feitse Rengers (69 jaar) uit Nieuw-Weerdinge – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Rengers is een actieve vrijwilliger. Hij heeft zich ingezet voor meerdere organisaties. Feitse Rengers is van 1982 tot 2006 secretaris geweest van voetbalvereniging Titan in Nieuw-Weerdinge. Hij zet zich nog steeds in voor de vereniging. Zo onderhoudt hij het sportpark en fluit hij op zaterdagmorgen de voetbaljeugd. Bij Veilig Verkeer Nederland heeft hij zich zo’n twintig jaar (1998-2019) ingezet. Hij hielp bij fietscontroles bij basisscholen, de jaarlijkse verkeersquiz en de kascontrole. Sinds 2017 is hij vrijwilliger bij het zwembad de Wieke in zijn woonplaats. Hij maait de velden, onderhoudt het terrein en voert reparaties uit. Niet alleen tijdens het zwembadseizoen, maar ook in de wintermaanden.

Rennie Roffel-Mulder (75 jaar) uit Emmer-Compascuum - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Voor het Rode Kruis bezocht mevrouw Roffel-Mulder van 2003 tot 2018 mensen en nam daarbij zelfgebakken kruidkoek of arretjescake mee. Ze ging mee met de vakantieweken en collecteerde voor het Rode Kruis. Ook had ze altijd een luisterend oor. Daarnaast collecteert ze al ruim 20 jaar voor het Kinderhulp en het Prinses Beatrixfonds/Spierfonds. Voor het KWF was ze 25 jaar collectant, tot de opheffing van de afdeling Emmer-Compascuum. Vanaf 1991, ruim 30 jaar, zet mevrouw Roffel-Mulder zich in voor Zending over Grenzen. Zij heeft een container, waar mensen kleding en hulpgoederen naartoe kunnen brengen. Deze goederen gaan naar mensen in Oost-Europa die in armoede leven. De koffie staat altijd klaar voor de mensen die iets komen brengen. Ruim 20 jaar is zij ouderling bij de Protestantse gemeente EmmerCompascuum. Ze schrijft maandelijks het lief en leef voor het kerkblad, bezoekt de zieken, maakt schoon, helpt al 25 jaar bij de rommelmarkt en zorgt er door de oppas- en autodienst voor dat iedereen naar de kerkdienst kan gaan.

De heer Peter Rowlands (73 jaar) uit Zandpol – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Rowlands heeft als penningmeester en vrijwilliger veel betekend voor voetbalvereniging Zandpol. In 1993 werd hij penningmeester en die functie vervult hij nog steeds. Hij heeft er de financiën op orde gebracht. De voetbalvereniging is weer financieel gezond. Sinds zijn pensionering doet de heer Rowlands nog meer vrijwilligerswerk bij de vereniging. Hij regelt zaken die voor de vereniging belangrijk zijn. De coronabeperkingen zorgen ervoor dat er minder mensen op het terrein werden toegelaten waardoor hij ook het onderhoud aan de kleedkamers en velden deed. Ook helpt hij de penningmeester van de Club van 45 en doet er de jaarlijkse kascontrole. De club van 45 is een onderdeel van VV Zandpol die de vereniging ondersteunt.

Mevrouw Klaasje Sander-Brinks (72 jaar) uit Emmen – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Sander-Brinks is betrokken bij de kerk. In Musselkanaal deed zij vrijwilligerswerk van 1998 tot 2011. Zij was lid van de kerkenraad en een enthousiaste jeugdouderling. Ze heeft het jeugdwerk opgezet, organiseerde de jaarlijkse open dag van de kerk en was betrokken bij reizen naar Roemenië. In 2011 verhuisde ze naar Emmen waar ze actief werd voor de Protestantse Gemeente Emmen Zuid. Ze organiseerde wekelijkse koffieochtenden op maandagochtend, kerstmiddagen voor de oudere kerkleden en zondagse kosterdiensten. Ook helpt mevrouw Sander-Brinks bij de Voedselbank Zuid-Oost Drenthe bij de samenstelling en uitgifte van voedselpakketten. Bij Treant Zorggroep Zuidermarke helpt ze gezellig mee bij de zangmiddagen en de luistermuziek. Bewoners kunnen altijd op haar rekenen. Bij ziekte valt ze graag in voor een ander.

De heer Frans van Schie (72 jaar) uit Emmen – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De rode draad in het leven van de heer Van Schie is muziek. Hij heeft zich voor meerdere organisaties ingezet en is nog steeds vrijwilliger. Van 1996 tot 2009 werkte de heer Van Schie als vrijwilliger bij de Emmer Zieken Omroep (EZO) in het Scheperziekenhuis in Emmen. Hij was presentator en actief bestuurslid. Daarnaast leidde hij jonge presentatoren op. Na het opheffen van de omroep is de heer Van Schie van 2010 tot 2018 nog ruim 8 jaar vrijwilliger geweest bij de RTV Emmen als presentator van nieuwsuitzendingen. Vanaf 2018 was de heer Van Schie voorzitter bij Full Colour Festival. Elk jaar kwamen er duizenden bezoekers naar het festival. Hij regelde de zanggroepen, mensen die op een kraam wilden staan, hield overzicht en loste problemen op. Tussen 1984 en 1995 was hij vrijwilliger bij de Gouden Pijl. Hij hield zich bezig met het muziekprogramma en het boeken, begeleiden en ontvangen van artiesten. Vanaf de jaren 80 is hij drummer en zanger bij diverse bands. Sinds 1997 is hij muzikant bij The Old Times Skifflers. Een band die regelmatig optreedt bij zorginstellingen en dergelijke. Ook is hij lid van de Sweelsingers.

De heer Henk Tabak (73 jaar) uit Emmen - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Tabak was samen met andere vrijwilligers in 1977 een van de oprichters van de buurtvereniging Sluis II in Klazienaveen Noord. In een schuur bij zijn woning werden de eerste activiteiten georganiseerd. De heer Tabak vervulde geruime tijd de functies van voorzitter en penningmeester. Tegenwoordig is hij nog als adviseur betrokken bij de buurtvereniging. Hij organiseerde tal van activiteiten zoals de jaarlijkse barbecue, spooktochten en busreisjes. Samengevat kun je zeggen dat hij een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de leefbaarheid van Klazienaveen Noord. De heer Tabak is tegenwoordig secretaris van de Coöperatieve Vereniging De Veenvaart. Een vereniging die de belangen behartigt van acht dorpsverenigingen en zes ondernemersorganisaties langs De Veenvaart. Hij is een spin in het web in de contacten tussen deze organisaties en de gemeente, Staatsbosbeheer en de provincie. Daarnaast kijkt hij vooral om naar de medewerkers van het werkvoorzieningsschap die de bruggen en sluizen bedienen. Ook is de heer Tabak voorzitter van de Energiecoöperatie De Zonnige Start, een coöperatie die hij zelf in2018 oprichtte. Verder was hij tussen 2010 en 2012 twaalf jaar voorzitter van Plaatselijk Belang Klazienaveen Noord.

De heer Bé Wever (82 jaar) uit Zwartemeer – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Wever floot op 80-jarige leeftijd nog voetbalwedstrijden. Soms meer dan één per weekend. Hij deed dit op geheel eigen wijze die binnen en buiten de club bekend werd. Hij is 54 jaar een betrokken vrijwilliger geweest bij Sportclub Zwartemeerse Boys, van 1966 tot 2020. Dagelijks is hij bij de Sportclub te vinden. Naast zijn rol als scheidsrechter pakt hij allerlei klussen op die gedaan moeten worden. Zo helpt hij bij het schoonmaken van de kleedkamers en het maken van programmaboekjes. In 2022 is de heer Wever gestopt met zijn werk als scheidsrechter.

De heer Roy Zimmerman van Woesik (76 jaar) uit Emmer-Compascuum – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De 76-jarige heer Zimmerman van Woesik is een actieve vrijwilliger bij Tafeltennisvereniging Olympia ’54. Hij is er al vier decennia penningmeester. Hij beheert de kasgelden, int de contributie en regelt alle bankzaken. Voor de Algemene Ledenvergadering maakt hij de begroting en allerhande zaken die daarvoor nodig zijn. Hij houdt zich niet alleen bezig met financiële zaken. Zo koopt meneer Zimmerman prijzen, snoep en frisdrank in. Ook onderhoudt hij het materiaal, organiseert hij de jaarlijkse afsluiting van het seizoen, draait hij kantinediensten en coachte en trainde hij de jeugd wanneer de trainers afwezig waren. Door zijn jarenlange betrokkenheid en ervaring is hij een vraagbaak en sparringpartner voor andere bestuursleden geworden.

De heer Jaap Haije (75 jaar) uit Emmen - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Haije was in de zeventiger jaren huisarts en oprichter van de ECGwerkgroep. Hij schafte als een van de eerste huisartsen een ECG-apparaat aan. In samenwerking met de afdeling Cardiologie van het Scheper ziekenhuis werden Emmer huisartsen getraind in het beoordelen van ECG’s. De ECG werkgroep telt inmiddels 45 leden. Alle cardiologen van de Treant Zorggroep draaien er in mee. Daarnaast zet de heer Haije zich in voor de werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsenzorg Drenthe, waarbij hij onder andere huisartsen informeert over het gebruik van medicijnen. Verder is hij actief voor Huisartsenzorg Drenthe. Hij biedt huisartsen ondersteuning bij chronische zorg en bespreekt met artsen innovaties in de zorg. De heer Haije is als vrijwilliger ook betrokken bij de Tennisclub Bargeres. Daar heeft hij zich ingezet om de accommodatie rookvrij te krijgen. Daarnaast is hij instructeur bij de tweejaarlijkse reanimatiecursussen.