Na 3 jaar is 't Aol' volk Emmen terug

Foto: Atlas theater Emmen

Drentse vereniging 't Aol' volk Emmen keert na 3 jaar terug, afgelopen woensdag waren de voorrondes voor de voordrachtswedstrijd voor de jeugd in drents dialect. Vanavond om 19.00 zal in het ATLAS-Theater de finale plaatsvinden, entree is gratis.

De juryleden zijn Annemiek Drenth (taolambassadeur), Klaas Schultz (taolkunstenaar) en Eric van Oosterhout (burgemeester), zullen het niet gemakkelijk krijgen, na de pittige voorrondes hebben ze een waardige finale opgesteld.

Het voordragen wordt afgewisseld met dansen van de Jeugd- en Kinderdansgroep ’t Aol’ Volk, het beloofd een leuke en echt drentse avond te worden.

Voordrachtwedstrijd

Voordragen, een ouderwetse volkskunst, vroeger altijd beoefend bij ondermeer feestelijke bijeenkomsten. Een extra stimulans ontstond door het oprichten van de Rederijkerskamers rond 1850. Leden hiervan waren, zeker in het begin de hogeropgeleide personen, vaak degenen die hadden gestudeerd. In deze Rederijkers kringen was het een gewoonte om onderling wedstrijden te houden om tot kwaliteitsverbetering te komen. Verder werden ook openbaar toegankelijke bijeenkomsten georganiseerd. Ook het toneelspelen werd beoefend door de leden van de Rederijkers. Maar de opkomst van het verenigingsleven betekende evenzeer een stimulans voor de woordkunst, dit omdat het voordragen van vooral gedichten onderdeel werd van het programma. Bepaalde personen bekwaamden zich hierin en kregen regionale bekendheid. Soms werden eigen gedichten voorgedragen maar vaak ook oude bekenden zoals “De Schötteldoek”.