Eerste kievitsei van Drenthe gevonden

Johan Scheper en het eerste kievitsei in Drenthe Foto: Albert Boers

Op een akker nabij Oranjedorp en Erica is op donderdagmiddag 16 maart het eerste kievitsei van Drenthe gevonden. De vondst is gedaan door vrijwillig weidevogelcoördinator Johan Scheper (80). Hij is sinds 2008 lid van de Vogelwerkgroep Emmen. Boerenlandvogelcoördinator Albert Boers van Landschapsbeheer Drenthe heeft geconstateerd dat het om een vers ei gaat.

Samen met 10 enthousiaste vrijwilligers zet Johan Scheper zich in voor de boerenlandvogels in de omgeving van Emmen. Maar liefst vijf keer heeft de werkgroep het eerste Drentse kievitsei gevonden. Ook voor Johan was dit niet de eerste keer: in 2014 vond hij hem ook al.

Het eerste kievitsei van dit jaar werd op 11 maart gevonden in het Overijsselse Hasselt.

Officiële start boerenlandvogelseizoen

Met de vondst van het eerste kievitsei is het boerenlandvogelseizoen van 2023 in Drenthe officieel begonnen. Zo’n 350 vrijwillige weidevogelbeschermers speuren dan de akkers en graslanden af om kuikens van de tureluur, kievit, grutto, veldleeuwerik, scholekster en de wulp een goede start te geven. En dat is hard nodig, want het gaat niet goed met de boerenlandvogels. Door de nesten in kaart te brengen en beschermingsmaatregelen te treffen, hopen de vrijwilligers op meer uitkomstsucces (eieren die daadwerkelijk worden uitgebroed).