BBB wordt ook grootste partij bij waterschappen

Foto: lijststrekkers van partijen die in waterschapsbestuur Vechtstromen komen.

Watergraaf Stefan Kuks maakte donderdag bekend dat de BoerBurgerBeweging (BBB) de meeste stemmen heeft gekregen tijdens de waterschapsverkiezingen. Nieuwkomer BBB komt met 9 zetels in het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen. Water Natuurlijk, nu nog de grootste partij in het waterschapsbestuur, wordt met 7 zetels de tweede partij. De BVNL, de andere nieuwkomer krijgt 1 zetel. 50 PLUS en de OuderenPartij hebben geen zetel weten te bemachtigen en verdwijnen uit het waterschapsbestuur. Daarnaast heeft de SGP ook dit keer niet voldoende stemmen gekregen om gekozen te worden.

De opkomst voor de waterschapsverkiezingen op woensdag 15 maart was 61,9%. Dat is hoger dan de opkomst van vier jaar geleden, die op 53,2% uitkwam.

Voorlopige uitslag verkiezingen Waterschap Hunze en Aa's bekend

De stemmen van alle gemeenten in het waterschapsgebied zijn binnen en daarmee is er een voorlopige verkiezingsuitslag. Dit nadat dijkgraaf Geert-Jan ten Brink donderdagmiddag een tussenstand heeft gegeven omdat de stemmen van alle gemeenten nog niet binnen waren gekomen.

BBB grootste partij – fors hogere opkomst in Waterschap Hunze en Aa's(58,1%)

BBB heeft de meeste stemmen ontvangen en komt met zes zetels in het algemeen bestuur, gevolgd door Water Natuurlijk met vijf zetels. Bij de vorige waterschapsverkiezingen in 2019 was de opkomst 52,3 procent. De opkomst in 2023 is met 58,1 procent fors hoger.

Van de partijen die zich voor het eerst verkiesbaar hebben gesteld, heeft naast BBB ook Groninger Belang een plek in het algemeen bestuur weten te bemachtigen (twee zetels). 50PLUS en AWP voor water, klimaat en natuur hebben hun zetels verloren en keren niet terug in het nieuwe bestuur.

Voorlopige uitslag verkiezingen Waterschap Drents Overijsselse Delta bekend

Tijdens een openbare bijeenkomst op donderdagavond 16 maart maakte dijkgraaf Dirk-Siert Schoonman de voorlopige uitslag bekend van de verkiezingen voor het nieuwe algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Bekend werd gemaakt hoeveel zetels iedere partij volgens de voorlopige telling krijgt. De definitieve uitslag wordt op donderdag 23 maart vastgesteld. Dan is ook bekend wie de nieuwe bestuursleden zijn. Het opkomstpercentage van deze waterschapsverkiezingen bedraagt 63,4 procent. Dat is hoger dan de 57,5 procent bij de vorige verkiezingen in 2019.

Voorlopig is wederom de grootste partij de BBB met 9 zetels, met op de 2e plaats Water Natuurlijk met 5 zetels.

Definitieve uitslag

Op donderdag 23 maart presenteren alle Nederlandse waterschappen de definitieve verkiezingsuitslag. Dit gebeurt voor waterschap Vechtstromen om 11.00 uur tijdens een openbare zitting van het stembureau in Almelo, ook gebeurt dit voor Waterschap Hunze en Aa's op donderdag 23 maart, om 09.00 uur, in de AB-zaal in het waterschapshuis in Veendam en voor Waterschap Drents Overijsselse Delta op donderdag 23 maart.
Deze uitslag is op persoonsniveau; per partij wordt bekend gemaakt welke personen op basis van de verkiezingsuitslag recht hebben op een zetel in het algemeen bestuur. Het nieuwe algemeen bestuur wordt op woensdagavond 29 maart geïnstalleerd