Vrienden van Omtzigt richten politieke Alliantie op; moeder en zoon verkiesbaar in Drenthe

Bart-Jan Heine en zijn moeder verkiesbaar voor nieuwe partij Alliantie. Foto: Alliantie

Mensen voelen zich niet meer vertegenwoordigd door de grote partijen volgens de nieuw opgerichte partij Alliantie. Deze nieuwe partij stelde zich afgelopen zaterdag voor aan het Drentse publiek op Landgoed De Lariks in Assen.

Leden van Alliantie stonden achter Pieter Omtzigt toen hij lid was van het CDA. Pieter Omtzigt zelf doet niet mee met het vormen van de nieuwe partij. Die heeft het te druk met zijn werkzaamheden in Den Haag.

Alliantie stelt zich verkiesbaar in Drenthe, Brabant en Overijssel tijdens de Provinciale Staten verkiezingen op 15 maart. De lijsttrekker voor Drenthe is docent Bart-Jan Heine, geboren Emmenaar en nu woonachtig in Beilen.

'Uit een CDA nest’

Heine is docent bestuurskunde aan NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden en is al vanaf zijn studententijd bezig met politiek. Naar eigen zeggen komt hij ‘uit een echt CDA nest’. Zijn moeder, Els Heine-Langenburg, heeft zich inmiddels ook aangesloten bij Alliantie en staat verkiesbaar op de lijst.

Ze vertelt dat “ze vooral werd overtuigd door de mensgerichte en inhoudelijke benadering van de partij’ en de concrete punten in het verkiezingsprogramma voor “de leefbaarheid in de dorpen en zoiets ‘kleins’ als muziekles voor alle jongeren, omdat dat niet langer betaalbaar is voor veel gezinnen.”

‘Politiek weer relevant maken’

Vier jaar geleden is Heine zich gaan inzetten voor het CDA. Hij steunde met een groep, genaamd Stichting Sociale Christendemocratie, Pieter Omtzigt binnen het CDA. Zij organiseerden politieke avonden door het hele land. Tastbare onderwerpen zoals de pensioenen, de toeslagenaffaire en energieprijzen werden inhoudelijk uitgelegd en besproken.

Vervolgens stapte Omtzigt uit de partij en de groep die hem steunde bleef achter. Dezelfde groep is daarna door Nederland gaan touren in cafés waar dezelfde soort thema’s werden besproken. “Maar er was ook altijd tijd voor een drankje, die gezelligheid zit in deze club en dat vind ik er leuk aan”, vertelt Heine.

'Politieke midden is verdwenen'

Tijdens deze politieke cafés kwamen zij veel mensen tegen die zich niet meer herkenden in de koers hun partij. En steeds vaker waren dat mensen van andere grote politieke partijen.

“PVDA was ooit voor de arbeider, maar houdt zich nu bezig met het klimaat én diversiteit en wil fuseren met Groenlinks”, zegt Heine. “En Groenlinks is eigenlijk altijd meer voor een elitair groepje mensen geweest”.

“De VVD stond ooit voor de kleine ondernemer, maar komt inmiddels alleen op voor grote internationale bedrijven zoals Shell en Unilever. Het midden en kleinbedrijf wordt volledig overgeslagen in het huidige beleid”, vervolgt Heine. “Het CDA kwam ooit op voor de boeren, maar ook dat gebeurt niet meer”.

De grote conclusie die werd getrokken uit alle bijeenkomsten was dat het oude politieke midden verdwenen is. En zo werd de nieuwe partij Alliantie geboren.

Kloven

Doordat de grote partijen zich niet meer bezighouden met zaken die belangrijk zijn voor de grote groepen mensen die zij vertegenwoordigen, ontstaat er binnen deze partijen grote onvrede en lopen de ledenaantallen terug volgens Heine. “VVD heeft bijvoorbeeld 10 procent ledenverlies en het CDA heeft te maken met 8 procent terugloop van leden”.

Het zorgt er volgens Heine ook voor dat mensen daardoor overstappen naar 'flankpartijen' die vaak de problemen goed benoemen, maar geen uitgedachte oplossingen aandragen. “Het grote probleem is nu dat het politieke midden geen alternatief biedt en wij willen echte oplossingen voor echte problemen kunnen bieden”, aldus de lijsttrekker.

De Nieuwe Denktank

Hoe wil Alliantie de huidige problemen aanpakken dan? Deels uit de organisatie De Nieuwe Denktank. Zij houden zich bezig met belangrijke maatschappelijke vraagstukken op de lange termijn. Deze organisatie is mede door Heine opgezet.

Mensen uit de praktijk komen er samen om verschillende politieke en maatschappelijke problemen op te lossen. "Zoals bijvoorbeeld de regeldruk in de zorg en de stikstof problematiek, licht Heine toe. Zo schreven zij afgelopen jaar Het Stikstof Rapport, dat volgens Heine een uitgewerkt alternatief biedt voor het huidige stikstofbeleid dat tot zoveel protesten leidt.

‘Andere oplossing voor stikstof’

Volgens Alliantie moet het stikstofbeleid radicaal anders. Kleinschaligheid en maatwerk moeten leidend worden en de politiek moet niet alleen sturen op de verlaging van de stikstofuitstoot.

"Dat doet het alleen goed in modellen, maar in de praktijk is de positieve impact op de natuur zeer beperkt", vervolgt de nummer 1 van Alliantie. "Ook zal het huidige beleid leiden tot een economische en sociale kaalslag op het platteland. Daar moeten we ook naar kijken.”

Pieter Omtzigt

Pieter Omtzigt is op geen enkele manier betrokken bij de nieuwe partij Alliantie. “Ik ben en word geen bestuurslid of kandidaat”, schrijft het Kamerlid op Twitter. “Wanneer ik er zelf klaar voor ben maak ik duidelijk hoe mijn eigen politieke toekomst eruit ziet”, aldus de voormalige CDA’er. Alliantie profileert zich niettemin als een club ‘vrienden van Omtzigt’.