Voorlopig eerst voorschot van slechts 500 euro energietoeslag uitgekeerd

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving, ontvangen inwoners van de gemeente Emmen die recht hebben op energietoeslag in 2023 voorlopig alleen een voorschot van 500 euro.

Voor het uitkeren van deze energietoeslag is een wetswijziging nodig. De nieuwe wet wordt rond de zomer verwacht. Het Rijk heeft onlangs aangegeven dat gemeenten pas na de invoering van de nieuwe wet de volledige energietoeslag mogen uitbetalen. Wel is het mogelijk om een voorschot van 500 euro uit te keren. Van deze mogelijkheid maakt de gemeente Emmen nu gebruik.

Wethouder Raymond Wanders zegt hierover: “Dit is een vervelende boodschap voor inwoners. Zij rekenen op een bedrag van 1300 euro en krijgen voorlopig alleen een voorschot van 500 euro. Als gemeente zijn wij genoodzaakt de veranderde wetgeving vanuit Den Haag te volgen. Zodra er rond de zomer duidelijkheid is over de totale hoogte van de energietoeslag, betalen wij dit uit.”