Gemeente Coevorden zet in op betaalbare, toekomstbestendige en duurzame woningen

De prestatieafspraken rondom woningbouw in de sociale huur werden gisteren ondertekend. Foto: Gemeente Coevorden

Betaalbare, toekomstbestendige en duurzame woningen, zowel voor bestaande als nieuwe bouw. Daar wil Coevorden op inzetten in de sociale huursector. Dat staat in de prestatieafspraken die de gemeente Coevorden heeft gemaakt met woningcorporatie Domesta, stichting Woonservice, de Huurdersvereniging Domesta Coevorden en de Huurdersvereniging Samen Sterk.

De prestatieafspraken gaan in op 1 januari 2023. In de afspraken staat bijvoorbeeld hoeveel woningen er gebouwd moet worden, hoeveel de partijen gaan investeren in duurzaamheid en voor welke doelgroepen woningen gebouwd gaan worden.

Betaalbaar en toekomstbestendig

Er is veel vraag naar betaalbare en toekomstbestendige woonruimte, met name onder ouderen, starters en kleinere huishoudens. 'Toekomstbestendig' wil zeggen dat woningen geschikt moeten zijn, of geschikt gemaakt moeten worden, voor verschillende fases in het leven. Bijvoorbeeld voor het moment dat er (meer) zorg nodig is thuis.

Volgens de gemeente is 'betaalbaarheid is meer dan de huurprijs'. Daarom richten de gemeente en de corporaties zich ook op energiearmoede om de totale woonlasten voor huurders zo draagbaar mogelijk te maken en houden.

Pilots in Tuindorp, Schoonoord, Gees en Dalen

Nieuwe woningen moeten gaan voldoen aan hoge duurzaamheidseisen en bestaande woningen zullen verduurzaamd worden.

In 2023 begint de gemeente daarom met proefprojecten in Tuindorp, Schoonoord, Dalen en Gees. Daarbij is het verminderen van de aardgasvraag de doelstelling. In Dalen wordt met geld van het Rijk ook bekeken hoe huurwoningen aardgasvrij gemaakt kunnen worden.

Bewoners van Schoonoord en de Coevorder wijk Tuindorp worden ondersteund om hun woning te verduurzamen. Ook in Gees wordt een project gestart om de bewoners te helpen het verduurzamen van woningen.

Doelgroepen

Met het beleidsplan voor flexwonen speelt Coevorden in op de vraag vanuit zogenoemde 'spoedzoekers'. Dat zijn bijvoorbeeld starters, statushouders, of mensen die net gescheiden zijn en snel een woning nodig hebben. Ook arbeidsmigranten die langer dan vier maanden in Nederland verblijven komen in aanmerking. Voor iedereen geldt dat ze ingeschreven moeten staan bij de gemeente.

Ook komen er nieuwe locaties voor woonwagenbewoners. Hierover worden gesprekken gevoerd met de woonwagenbewoners en wordt er gezocht naar geschikte locaties. Hetzelfde geldt voor statushouders, met bijzondere aandacht voor grote gezinnen.