Kritiek van inspectie op Qbuzz: medewerkers te weinig beschermd

Foto: FNV Streekvervoer

De manier waarop Qbuzz agressie en geweld aanpakt op een aantal buslijnen kan op kritiek rekenen van de Arbeidsinspectie. Dat blijkt uit een onderzoek tussen november en juli naar de veiligheid van chauffeurs op de buslijnen 72 en 73 tussen Emmen en Ter Apel.

Buschauffeurs op die lijnen klagen over overlast van bepaalde groepen asielzoekers uit het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze hebben tijdens hun werk te maken met scheldpartijen, agressief gedrag en in sommige gevallen zelfs fysiek geweld. Dit gebeurt vooral bij de haltes.

De inspectie is tijdens het onderzoek in gesprek gegaan met de buschauffeurs en daaruit is gebleken dat niet alle medewerkers een training tegen agressie en geweld hebben gekregen. Ook niet alle instructies vanuit de werkgever zijn actueel.

Plan van aanpak

De belangrijkste conclusie uit het rapport is dat er een actueel plan van aanpak ontbreekt om gewerd op de twee risicolijnen te beperken of helemaal voorkomen. Veel werknemers weten niet hoe ze moeten handelen als ze worden geconfronteerd met agressief gedrag. Voor de werknemers die er mee te maken hebben gehad is geen opvangregeling geregeld.

Daarnaast zijn een aantal vertrouwenspersonen bij Qbuzz ook leidinggevende. Dat maakt de drempel om met iemand in gesprek te gaan hoger. Een vertrouwenspersoon met zo’n dubbele functie is volgens de inspectie niet neutraal en onafhankelijk, waardoor hij onvoldoende toegankelijk is.

Ultimatum

Qbuzz heeft tot 1 december dit jaar de tijd gekregen om met een plan van aanpak te komen. Er moet dan een goede regeling liggen. Het bedrijf krijgt daarnaast een jaar de tijd om de agressietraining voor de chauffeurs op orde te brengen.

De vakbond FNV heeft de conclusies van het rapport vandaag gedeeld. “Wij wisten niks van het onderzoek en ook naar de medewerkers is in al die maanden niks gecommuniceerd.” De vakbond geeft aan niet voor niks gestaakt te hebben voor betere arbeidsomstandigheden. “Het bevreemdt ons”, zegt Edwin Kuiper van FNV Streekvervoer.

De overlast houdt volgens Kuipers nog aan, al benadrukt hij dat het bedrijf nog een aantal dagen heeft. "Bij de FNV zijn geen meldingen dat er zaken verbeterd zijn. Ik heb ook goede contacten bij de chauffeurs van de lijnen 72 en 73, en zij zeggen allemaal: we merken niks."