Bidboek Nedersaksenlijn aangeboden aan Tweede Kamer

Foto: Provincie Drenthe

Tweede Kamerleden en leden van de Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat ontvingen 22 november uit handen van vertegenwoordigers uit Noordoost Nederland het Bidbook Nedersaksenlijn.

De Nedersaksenlijn is een directe spoorverbinding tussen Enschede en Groningen via Emmen en Ter Apel. De Nedersaksenlijn is daarmee in potentie een spoorlijn van 180 kilometer die in het grensgebied 26 gemeenten, 1,3 miljoen mensen, met elkaar en met 650.000 banen verbindt. Dit is een belangrijke bijdrage aan de Brede Welvaart in het grensgebied van Nederland.

Op dit moment ontbreekt er nog een railverbinding van 44 kilometer tussen Emmen en Veendam.

Op 28 november vergadert de Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). . De regio zou de realisatie van de 1e fase, de ontbrekende schakel tussen Veendam en Stadskanaal, al op korte termijn kunnen oppakken. In het Bidbook Nedersaksenlijn vraagt Noordoost Nederland daarom aan het rijk om € 63 miljoen bij te dragen aan de eerste fase van de Nedersaksenlijn: Veendam- Stadskanaal. Ook de regio zelf legt gezamenlijk € 63 miljoen bij voor de uitvoering van deze eerste fase.