Oudste fossiel van Nederland naar Hunebedcentrum: 600 miljoen jaar oud

Een zwerfsteen met daarop pootafdrukken van de Xenusion auerswaldae Foto: Hunebedcentrum

Het Hunebedcentrum in Borger heeft een bijzondere zwerfsteen gekregen: het oudste fossiel van Nederland. Het gaat om sporen op een steentje van acht bij vier centimeter.

"Het is een worm- of rupsachtige met ontzettend veel kleine pootjes. Hij is ongeveer twintig centimeter lang en heeft ook stekels op de rug", zegt adjunct-directeur Harrie Wolters van het Hunebedcentrum, die het een heel merkwaardig beestje noemt. De Xenusion auerswaldae was een waterdier, dat in ondiepe zee leefde. "Waarschijnlijk in een modderachtige bodem zoals de Waddenzee. Daarom zijn de sporen zo goed bewaard gebleven. Juist die afdrukken van de pootjes zijn prachtig te zien."

Het fossiel is een jaar of 25 geleden gevonden door Dieter Lüttermann uit Haren in Duitsland in een zandgroeve in Sellingerbeetse in Oost-Groningen. Al die jaren heeft het in de kelder van zijn eigen huis gelegen. Hij vond het tijd dat het fossiel voor een groter publiek te zien zou zijn en heeft het daarom geschonken aan het Hunebedcentrum. "Zo kwam hij bij ons terecht", zegt Wolters.

600 miljoen jaar oud

Het is het oudste fossiel dat ooit in Nederland is gevonden. Het is bijna 600 miljoen jaar oud. De oorsprong van de zwerfsteen moet ergens in Zuid-Zweden zijn. In Zweden zelf is het fossiel echter nooit gevonden. In totaal zijn er van dit fossiel vijf afdrukken gevonden waarvan er dus eentje in Nederland.

De anderen zijn alle in het oosten van Duitsland gevonden. De soort Xenusion auerswaldae is niet alleen het oudste fossiel in Nederland maar van heel West-Europa.

Dit is een artikel van