Mogelijk 32 explosieven in het Alte Picardiekanaal in Coevorden

Hier in het Alte Picardiekanaal in de binnenstad liggen verdachte objectieven. Foto: Google Streetview

In het Alte Picardiekanaal in de binnenstad van Coevorden liggen tenminste 32 verdachte objecten. Dat heeft een bedrijf dat gespecialiseerd is in het opsporen en veiligstellen van explosieven ontdekt. Volgend jaar moeten de objecten worden geruimd.

Eerder zijn in nabij gelegen watergangen al explosieven aangetroffen. Het is dus aannemelijk dat dat hier ook het geval is, schrijft het bedrijf Leemans Speciaalwerken uit Vriezenveen in het rapport. "Voor zover er specifiek voor deze locatie géén vooronderzoek is uitgevoerd, dient men rekening te houden met de aanwezigheid van munitieartikelen uit alle categorieën."

Deze objecten vertonen de waardes en karakteristieken van explosieven met een kaliber vanaf vijf centimeter.

Gevechtsmunitie

De onderzoekers doelen daarmee op gevechtsmunitie, zoals handgranaten en geweerpatronen. Waarschijnlijk overblijfselen van de Tweede Wereldoorlog. Dit soort munitieartikelen kunnen door detectie tot op een diepte van ongeveer één meter worden waargenomen.

Het is ook mogelijk dat er nog meer munitie ligt, dieper in het kanaal, buiten het detectiebereik.

Veiligheid

Wethouder Jeroen Huizing (CDA), die namens de afwezige portefeuillehouder Veiligheid Renze Bergsma het woord doet, kan zich voorstellen dat omwonenden zich wellicht zorgen maken over de veiligheid tijdens het ontruimen van de objecten, maar tempert die angsten: "Er zijn mensen die er heel veel verstand van hebben hoe je zoiets aanpakt, zonder dat die boem plaatsvindt." Daar maakt de wethouder zich dus geen zorgen over.

Plan voor veiligstellen

Het onderzoek stelt als plan voor om met een gespecialiseerd duikteam en apparatuur het kanaal laag voor laag af te graven en de grond te zeven, om zo de objecten veilig te stellen. "Indien er een explosief wordt aangetroffen welke vanwege instabiliteit, ligging of uitwerkingsaspecten niet ter plaatse kan worden veiliggesteld, wordt in overleg met het EODD en overige betrokkenen een nader ruimplan opgesteld", luidt het rapport.

De opdracht voor het onderzoek komt al uit 2014. Nu zijn de resultaten er en wil de gemeente werk maken van de ruiming: "Het werk is steeds vooruit geschoven in tijd. Dit veroorzaakt overlast voor omwonenden. Onder andere het water begint te ruiken. Daarnaast moet het slib in het kanaal uitgebaggerd worden, want er zijn ondiepe delen ontstaan waar de scheepvaart last van heeft."

Zorgen van de gemeenteraad

Henk Mulder (BBC2014) vraagt of alle omwonenden geïnformeerd en meegenomen worden over en in de werkzaamheden die de ruiming met zich meebrengt. Wethouder Jeroen Huizing: "Ja, bewoners worden geïnformeerd door Waterschap Vechtstromen."

Jerry Stoker (PAC) vraagt zich af of de bommen en granaten nog steeds op dezelfde plek liggen. De wethouder zegt dat dat zou kunnen, maar dat het hele traject aangepakt gaat worden.

Eddy Heeling (CDA) vraagt zich af waarom het werk zo lang bleef liggen. Huizing bevestigt dat het inderdaad lang is blijven liggen en dat het nu opgepakt wordt.

Bommenregeling

De kosten van het baggeren bedragen 940.000 euro. Gemeenten kunnen via het gemeentefonds in aanmerking komen voor een bijdrage in de gemaakte kosten voor het opsporen en ruimen van ontplofbare oorlogsresten uit de Tweede Wereldoorlog (de zogenoemde bommenregeling). Het vergoedingspercentage voor bijdragen die vanaf 2021 worden verstrekt is 68%.

Waterschap Vechtstromen, die verantwoordelijk is voor het kanaal, doet aanspraak op die bommenregeling. Die bedraagt voor dit project dus 639.200 euro.

Ruiming volgend jaar

Waterschap Vechtstromen is verantwoordelijk voor het onderhoud van het Alte Picardiekanaal en zal na deze zomer de aanbesteding voor de afgraving doen. De werkzaamheden zullen vervolgens plaatsvinden in het tweede kwartaal van volgend jaar.

Het plan zal beoordeeld worden door de burgemeester op veiligheid, waarna toestemming wordt gegeven voor de werkzaamheden.

Dit is een artikel van