Waterschap Vechtstromen: 'Injecteer afvalwater Schoonebeek zo dichtbij mogelijk in de grond'

Oliepompen van de NAM in Schoonebeek. Foto: RTV Drenthe / Serge Vinkenvleugel

Bij het winnen van olie in Schoonebeek moet het afvalwater zo dichtbij mogelijk in de grond worden geïnjecteerd. Dat zegt Waterschap Vechtstromen in een dringend advies aan staatssecretaris Hans Vijlbrief van Mijnbouw. De keuze waar de afvalputten zouden moeten komen, laat Vechtstromen aan de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM).

Het waterschap is door Vijlbrief gevraagd om te reageren op het eindrapport 'Herafweging verwerking productiewater Schoonebeek 2022' dat de NAM in juni heeft uitgebracht. Naast de transportafstand zo klein mogelijk houden, adviseert Vechtstromen ook om de kans op verontreiniging van grond- en oppervlaktewater te verkleinen door 'vergaande zuivering van het productiewater met de best beschikbare technieken'. Ook roept het waterschap op tot een goede monitoring van de gebruikte leidingen en installaties.

Begin deze maand maakte het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) bekend dat het de NAM heeft gevraagd de oliewinning in Schoonebeek voorlopig niet op te starten. Dit om duidelijkheid te bieden aan de inwoners van Twente, waar het afvalwater tot dusverre in de grond werd geïnjecteerd. De oliewinning ligt al maanden stil, nadat afvalwater van de winning te veel van de chemische stof tolueen bevatte.

Dit is een artikel van