Units voor vijftig extra asielzoekers azc Aalden

Er komen meer asielzoekers naar Aalden. Foto: RTV Drenthe / Erwin Kikkers

Het azc in Aalden gaat op haar eigen terrein woonunits plaatsen waarin tijdelijk vijftig extra asielzoekers worden opgevangen. De gemeente Coevorden doet dit op verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). De units komen er te staan voor een periode van twee jaar, mogelijk wordt dit met nog een jaar verlengd.

In het azc kunnen nu maximaal 450 personen worden ondergebracht. Dat aantal wordt nu uitgebreid naar 500.

Het COA kampt met een hoge bezettingsdruk waar het aankomt op de opvang van asielzoekers. Door onder meer een tekort aan woningen kunnen vergunninghouders niet tijdig verhuizen naar een reguliere woning. In heel Nederland wordt daarom gekeken naar extra ruimte.

Brief

Inwoners van Aalden en Zweeloo zijn vandaag geïnformeerd via een brief. Het bestuur van Dorpsbelangen Aalden en een aantal andere betrokkenen zijn volgens de gemeente Coevorden ook op de hoogte gesteld.