Tankstation hoeft woningen op parkeerterrein in Emmen niet in de weg te staan

Het tankstation bevindt zich in de strook waar woningen zijn bedacht. Foto: RTV Drenthe / Rien Kort

Er is ruimte voor twintig vrijstaande woningen op een deel van het parkeerterrein (P-Oost) bij het voormalige Fletcher Hotel in Emmen. Er is wel een probleem: op het terrein bevindt zich nog een tankstation, die de woningbouw in de weg zou kunnen zitten. Maar de gemeente denkt daar een oplossing voor te hebben gevonden.

Twee jaar geleden kwam het parkeerterrein, ingeklemd tussen de Van Schaikweg, Emmalaan en Kerkhoflaan, al in beeld voor een andere bestemming. De locatie biedt ruimte voor ruim 600 auto's, maar wordt niet optimaal gebruikt. Bovendien verhuisde hotelketen Fletcher ruim anderhalf jaar geleden naar het Raadhuisplein.

Reden voor de gemeente om te kijken naar een andere bestemming, door ruimte te bieden aan woningen op de delen langs de Kerkhoflaan en de Emmalaan.

Een te nemen hobbel was nog de aanwezigheid van het eerder genoemde tankstation aan de Emmalaan. De pomp en de bijbehorende zijn in eigendom van Truckpoint RED. Die zal daar eerst moeten verdwijnen.

Tankstation Emmalaan P-Oost Emmen

Het idee is om het tankstation te verplaatsen. De pompeigenaar, die de gronden wel wil ontwikkelen, krijgt de percelen vervolgens in handen. Er doet zich dan wel een nieuw probleem voor. Eind vorig jaar bepaalde de Hoge Raad namelijk dat overheden de verkoop van onroerend goed niet aan enkel een marktpartij mogen aanbieden. Ook andere gegadigden moeten een kans krijgen mee te dingen.

Uitzondering mogelijk

De gemeente meent echter dat er voor deze situatie een uitzondering kan worden gemaakt. In eerste instantie is geen enkele andere partij naast Truckpoint Red die het pompstation kan verwijderen.

In de tweede plaats boog de rechtbank Midden-Nederland zich ook al eens over een soortgelijke zaak. De uitspraak luidde toen dat een transactie mag plaatsvinden als tankpunten ten behoeve van woningbouw worden verplaatst.

Lucht

Die uitspraak lijkt lucht te bieden aan de gemeente wat betreft P-Oost, maar het ontslaat de gemeente niet van de verplichting om gelijkheid richting andere partijen te betrachten. De gemeente wil daar op voorsorteren door in de overeenkomst een ontbindende voorwaarde op te nemen.

Mocht een andere, gepasseerde marktpartij zich succesvol beroepen op de uitspraak van de Hoge Raad, dan wordt Emmen niet aansprakelijk gehouden voor eventuele schade.

De gemeente verricht nog aanvullend onderzoek en zal de plannen voor de grondexploitatie later dit jaar voorleggen aan de gemeenteraad.

Dit is een artikel van