Doorbraak Emmer windplan

EMMEN - Door het initiatief van een inwoner uit Emmen komt er weer voortgang in de plaatsing van windmolens in de gemeente.

De bespreking hierover met  de projectontwikkelaars lag al enige tijd stil. Discussie over de hoogte van de molens zorgde voor een patstelling. De ontwikkelaars Raedthuys en Yard willen vanwege het rendement molens van 200 meter. De gemeente heeft met omwonenden een maximale hoogte van 149 meter   afgesproken .

Initiatiefnemer akkerbouwer Deddens uit Nieuw-Dordrecht biedt nu aan op de Pottendijk 6 à 8 molens te willen plaatsen met een hoogte van 149 meter.  Deze molens  gaan in totaal  26 tot 33 MW leveren . De opgave voor de Pottendijk is 50,5 MW; er moeten dus nog molens bij komen. 

De heer Deddens geeft aan rekening te gaan houden met de omwonenden .Ook wil hij afspraken maken over afdrachten aan het gebied,

Over de beoogde windparken langs de N34 en  de Zwartenbergerweg zijn de gesprekken nog niet hervat.

11 januari 2018 18:50