Ook Coevorden tegen stikstofplannen: 'We staan naast de boeren'

Raadsleden én boeren: 'Dit dossier beheerst je leven'. Foto: RTV Drenthe / Kim Stellingwerf

Een verontruste gemeenteraad én college van Coevorden keren zich, uitgezonderd de partij Progressief Akkoord Coevorden, tegen het kabinet als het gaat om de stikstofplannen.

Het CDA diende daartoe een motie in, samen met BBC2014, VVD en PPC. De partijen roepen de gemeente Coevorden op om binnen twee weken bij de minister en de provincie Drenthe aan te dringen op een herziening van de natuurbeschermingswet en een gebiedsgerichte aanpak.

Vijf Drentse gemeenten spraken zich al uit

Eerder keerden vijf Drentse gemeenten (Midden-Drenthe, Aa en Hunze, Borger-Odoorn, De Wolden en Westerveld zich al tegen de stikstofplannen van het kabinet. Zij zijn aangesloten bij P10, een organisatie die de belangen van dertig plattelandsgemeenten in Nederland behartigt.

'Kloof tussen Tweede Kamer en echte mensenwereld'

"We richten ons tot wethouder Jeroen Huizing, maar als dit stikstofbeleid werkelijkheid wordt, zal het vele portefeuilles raken", begint raadslid én boer Eddy Heeling van het CDA. "Het is niet voor te stellen als twee van de drie landbouwbedrijven zouden stoppen. Niet alleen boerenbedrijven, maar ook dierenartsen, leveranciers, noem maar op. De kaalslag zal enorm zijn en dat dringt niet door in Den Haag. Er is een enorme kloof tussen de Tweede Kamer en de echte mensenwereld."

"Met zulke plannen kan de agrarische sector niks", vervolgt hij vurig. "De overheid moet er zijn om mensen te dienen en beschermen, niet om ze in zo'n uitzichtloze situatie te dwingen. De boer die nu voor u staat is geen wappie of populist."

Heeling: "Wij willen onderdeel zijn van de oplossing, maar dan moet die kans ons wel gegeven worden. Op Vlieland moet 95 procent stikstof gereduceerd worden, terwijl daar helemaal geen vee is. Dat geeft aan hoe het Rijk tot zo'n kaart komt."

'Dit dossier beheerst je leven'

Een paar zetels verderop zit nog een boer: Bert Albring van de VVD. Ook hij doet hoorbaar emotioneel zijn verhaal aan de zaal: "Boosheid, ongerustheid, verdriet, onzekerheid, vooral dat laatste komt boven. Dit dossier beheerst momenteel je leven. Het is niet alleen ons bedrijf, het is ons privé, het is ons alles", vertelt Albring, met een trillende stem.

"De agrarische sector werkt heel hard aan biodiversiteit, maar ook aan dierenwelzijn en noem het hele riedeltje maar op. Deze twee of drie procent van de bevolking zorgt dat de overige 97 of 98 procent zich geen zorgen hoeft te maken of er vanavond eten op tafel komt."

Verontrust over de aarde

Oppositiepartij Progressief Akkoord Coevorden (PAC) is net zo verontrust als de twee boeren, maar dan over de toekomst van de aarde: "We staan aan de vooravond van een ecologische ramp, die al het leven op aarde bedreigt, niet alleen dat van de agrariërs in de buitengebieden", zegt PAC-raadslid Paulien Blaauwgeers.

"PAC wil niet dat de beperking van stikstofneerslag nog langer vertraagd wordt door overlegrondes en bespreeksessies. Boeren verdienen ons respect en waardering en ze verdienen ook dat ze niet nog langer aan het lijntje worden gehouden in een poging het onvermijdelijke tegen te houden", beargumenteerd ze haar standpunt. "De pleister moet er nu in één keer af."

"PAC heeft veel begrip voor alle zorgen die leven in de agrarische sector. Het college dient deze zorgen inderdaad te onderkennen. De passende reactie die het college daarop dient te geven zal wat PAC betreft in de sfeer moeten liggen van het ondersteunen van de inwoners die grote financiële en emotionele lasten moeten dragen als gevolg van dertig jaar wanbeleid van onze landelijke overheid. Het PAC stemt tegen deze motie."

Wethouder staat naast de boeren

Wethouder Jeroen Huizing (CDA) deelt de zorgen van de boeren: "Met de brief van het kabinet is een nieuw dieptepunt bereikt in de zorgen en onrust bij niet alleen boerengezinnen, maar overal in onze gemeente. Het gaat om de leefbaarheid van ons platteland. Ik ken de heren Heeling en Albring al wat langer als nuchtere heren, maar merk hier ook wat het met boeren doet."

"Het is absoluut niet de manier zoals je met elkaar om zou willen gaan. De tegenstelling tussen landbouw en natuur is er niet. We weten dat er wat moet gebeuren met stikstofreductie. Het gaat er niet om of we meer biodiversiteit of meer natuur willen. Dat willen we. Het gaat erom dat we dat samen met de agrarische sector doen. Boeren kunnen een rol spelen in natuurontwikkeling."

De wethouder wil op korte termijn in gesprek over dit dossier met een aantal boeren, onder wie Heeling en Albring en daarnaast ook het LTO: "We willen laten zien dat we naast de boeren staan."


Hoe zat het ook alweer?

In de plannen van VVD-minister Christianne van der Wal moet de stikstofuitstoot met 95 procent omlaag in de beschermde natuur, ook wel Natura 2000-gebieden genoemd. In de ring eromheen moet die met 70 procent naar beneden. Daardoor moet in 2030 bijna driekwart van de natuurgebieden die geldt als 'stikstofgevoelig' niet meer worden blootgesteld aan te veel stikstof. Vooral boerenbedrijven moeten de stikstofuitstoot verlagen, vindt het kabinet. Boeren moeten versneld overschakelen naar kringlooplandbouw.

Per gebied verschilt hoeveel de stikstofuitstoot moet worden teruggebracht, bij de meest kwetsbare natuurgebieden loopt dat op tot 70 procent. Die reductie moet 'evenredig worden opgebracht door alle sectoren'. Provincies moeten uiterlijk in juli 2023 duidelijk hebben hoe ze aan de doelen per gebied gaan voldoen. "Het eerlijke verhaal is daarbij ook dat niet alle boeren door kunnen met hun onderneming, en ook niet altijd op de manier zoals iemand nu boert", meldt het ministerie. De minister ziet voor boeren drie mogelijkheden: (verder) verduurzamen, verplaatsen of beëindigen.


Boeren op bezoek

De boeren Willem Vossebeld en Jan Uineken uit Dalen brachten maandagochtend op hun trekkers een bezoekje aan het gemeentehuis in Coevorden. Ze wilden graag van wethouder Jeroen Huizing weten waarom Coevorden zich nog niet had uitgesproken over de stikstofplannen van het kabinet, die eerder deze maand bekend werden gemaakt. "In Drenthe hebben alleen de gemeenten Coevorden en Emmen zich nog niet uitgelaten over de plannen", vertelt Vossebeld.

"Naast ons zijn er nog ongeveer vijftig à zestigduizend boeren verontrust over de plannen", vervolgt Vossebeld. "Alle boeren in Nederland dus. We zijn niet boos op de gemeente, maar we maken ons wel zorgen over de plannen en zouden graag zien dat de gemeente zich daartegen uitspreekt. Dat willen we kenbaar maken."

Wethouder Huizing was op dat moment niet beschikbaar en nodigt de mannen uit voor de bijeenkomst binnenkort.

Dit is een artikel van