De nieuwe wethouders van gemeente Coevorden zijn officieel aangetreden

Nieuwe wethouders van Coevorden. Foto: ZO!34/Ana Ivis

De sfeer is gemoedelijk in de raadszaal van gemeente Coevorden en de publieke tribune zit vol wanneer het nieuwe college wordt beëdigd. De ‘nieuwe’ wethouders zijn Bea Meppelink- de Jager van BBC2014 en Joop Slomp van de PVDA, die zijn collega Joop Brink vervangt. Steven Stegen van BBC2014 en Jeroen Huizing van het CDA waren vorige termijn ook al wethouder.

Extra wethouder

Er is één wethouder meer dan vorige jaren. De portefeuilles van drie wethouders zijn nu verdeeld over vier wethouders. Volgens het college is dat handig omdat de lastige dossiers op die manier meer aandacht kunnen krijgen.

Ook geeft het meer ruimte om zichzelf in de kijker te spelen bij de provincie Drenthe. "Extra geld of subsidie levert dat niet meteen op, maar wel herkenbaarheid en erkenning", vertelde wethouder Steven Stegen eerder aan RTV Drenthe.

Wonen buiten gemeente Coevorden

Een speciaal punt op de agenda is de woonplaats van wethouder Stegen. Hij woont namelijk in Eerste Exloërmond en niet in de gemeente Coevorden. Terwijl dit eigenlijk een vereiste is voor een wethouder van Coevorden. De raad moet goedkeuren of de wethouder in zijn huidige woonplaats mag blijven wonen.

“In de wet staat dat woonplaats ontheffing alleen kan worden toegepast bij speciale omstandigheden,” zegt raadslid Jerry Stoker van PAC. “Voorgaande jaren was het nog te begrijpen, want hij viel halverwege de periode in. Maar nu? We zijn benieuwd naar zijn beweegredenen.”

Namens BBC2014 geeft voorzitter Henk Mulder aan dat een huis vinden voor iedereen lastig is afgelopen tijd: “Daarnaast woont dertig tot veertig procent van de wethouders niet in eigen gemeente. Die keuze wordt gemaakt om kwaliteit in huis te halen, dus wij hebben hier zeker geen problemen mee.”

Wethouder Stegen geeft aan ‘niet voorbereid te zijn op deze discussie over zijn woonplaats en zich ongemakkelijk te voelen’: “Ik ben hier geboren en opgegroeid, ik voel mij verbonden met deze gemeente. De reden dat ik niet verhuis is privé, de hobby van onze familie is het houden van paarden en dat maakt het onmogelijk om te verhuizen.”

Uiteindelijk heeft de raad besloten om wethouder Stegen het komende jaar in Eerste Exloërmond te laten wonen.

Gewoon Doen

De PVDA, BBC2014 en CDA hebben samen een plan bedacht voor de komende vier jaren dat zij samen gemeente Coevorden gaan besturen, het coalitieakkoord 2022-2026. Het beleidsstuk heeft de naam ‘Gewoon Doen’ gekregen omdat de komende vier jaar in het teken van uitvoering zullen staan volgens het college.

“De visies hebben we afgelopen jaren al besproken en vastgelegd, nu is het tijd om de handen uit de mouwen te steken. We gaan gewoon doen en we gaan het samen doen”, zegt voorzitter Mulder van BBC2014 daarover tijdens de raadsvergadering.

De hoofdlijnen van het nieuwe coalitieakkoord werden tijden de raadsvergadering gepresenteerd; bouwen voor de samenleving, duurzaamheid, samen, eigenheid dorpen en wijken en fundering voor de toekomst.

De raad sprak uit blij te zijn dat het geen dichtgetimmerd akkoord is, maar een akkoord op hoofdlijnen. “Op die manier valt er nog ergens over te praten de komende vier jaren”, zegt Stoker van PAC.