Uitvoering van het nieuwe woonwagenbeleid zorgt voor balende bewoners

Groene strook achter wijk Ballast. Hier kunnen volgens Berend Drogt prima vijf nieuwe woonwagens staan. Foto: ZO!34/ Ana Ivis

Eva Doek van woonwagenkamp Esschenbruggerdijk baalt ervan hoe de gemeente Coevorden het nieuwe woonwagenbeleid uitvoert. “Ik had de hoop dat mijn zoon snel zijn eigen woonwagen zou krijgen en was zo gelukkig. Nu denk ik dat ze het nieuwe beleid gebruiken om tijd te rekken, net zoals ze altijd hebben gedaan”, aldus Doek.

In het nieuwe woonwagenbeleid staat onder andere dat de gemeente in de eerste helft van 2022 een plan van aanpak maakt voor het ontwikkelen van vijftien nieuwe woonwagenplaatsen. Uit vragen van raadslid Gilbert Mulder (PvdA) in de gemeenteraad wordt ook duidelijk dat de raad zich zorgen maakt om de uitvoering van het nieuwe woonwagenbeleid. “Uit de woonwagenkampen hebben we verschillende zorgelijke geluiden gehoord en het lijkt alsof de urgentie niet duidelijk is”, vertelt Mulder.

Missende projectleider

“Er nog geen projectleider gevonden om dat plan van aanpak te maken”, laat de woordvoerder Liesbeth Mennink van gemeente Coevorden weten. “Met deze krappe arbeidsmarkt is de vacature helaas nog steeds niet gevuld. En zelfs al vinden we de projectleider morgen, dan heeft hij nog steeds een fikse klus te klaren.”

Wanneer de projectleider bekend is, dan beginnen de lange procedures pas volgens de woordvoerder. Dan moet uitgezocht worden van wie de grond is waar de vijftien nieuwe kampers komen te staan. Maar niet voordat er eerst bepaald moet worden waar de vijftien nieuwe standplaatsen komen. Vervolgens kan het zijn dat het bestemmingsplan gewijzigd moet worden en dan moeten er nog vergunningen worden verleend.

“De procedures duren lang, maar wat het hier moeilijk maakt, is dat het ook veel papierwerk van de bewoners zelf vergt”, legt Mennink uit. “Doordat het van meerdere partijen afhankelijk is, is het lastig om te zeggen hoe lang het precies duurt. Maar als alles op tijd en correct wordt aangeleverd, dan spreken we eerder over maanden dan over jaren.”

Tradities en cultuur in woonwagenbeleid

Doek vertelde eerder aan RTV Drenthe over haar zoon die een baby verwachtte en op de wachtlijst stond voor een eigen woonwagenstandplaats op kamp Esschenbruggerdijk. Tijdens een inspraakmoment in de raadsvergadering pleitte zij daarom voor het nieuwe woonwagenbeleid.

“Het nieuwe beleid geeft ons hoop, omdat er eindelijk rekening gehouden wordt met onze tradities en cultuur”, vertelde Doek daar geëmotioneerd.

Het nieuwe woonwagenbeleid werd samen met de bewoners ontwikkeld. Er is onder andere bepaald dat er 22 staanplaatsen bij komen. Vijftien nieuwe en zeven bestaande lege plekken die weer bewoond kunnen worden. Daarnaast worden de woonwagenstandplaatsen voortaan toegekend aan mensen met familiebanden binnen het kamp. En is de leeftijd voor de huurders verlaagd naar achttien jaar, omdat de kampbewoners over het algemeen jonger een gezin starten.

Geen uitzicht op een eigen woonwagen

Zo ontstond de stille hoop bij Doek dat haar zoon één van de lege standplaatsen op hun kamp zou krijgen. “Maar zo is het niet gegaan”, vertelt Doek. “Mijn zoon kreeg niets te horen, dus zijn we er zelf achteraan gegaan. Hij blijkt nu van nummer twaalf naar op nummer vijf van de lijst te staan is ons verteld. Maar wat dat inhoudt? Dat kan niemand ons uitleggen.”

Volgens Doek is dat een trieste zaak: "Mijn zoon en zijn nieuwe gezin weten nog steeds niet of en wanneer zij een eigen woonwagen zullen krijgen. De moed is ons echt in de schoenen gezakt.”

Foto: Een vergeven lege plek op woonwagenkamp Esschenbruggerdijk. Tekst gaat verder na de foto.

Zeven toegekende staanplaatsen

De zeven bestaande lege staanplaatsen in gemeente Coevorden zijn inmiddels wél toegewezen aan de eerste zeven mensen die op de wachtlijst stonden. “Deze mensen zijn ontzettend blij met hun nieuwe standplaats”, vertelt Mennink. “Hierbij is rekening gehouden met familiebanden volgens het nieuwe woonwagenbeleid.”

De toewijzing betekent echter niet dat de nieuwe woonwagens er al staan. Ook hier geeft de gemeente aan niet precies te kunnen zeggen hoe lang het gaat duren. "Ook hier is het, naast de procedures, afhankelijk van de mensen zelf”, verklaart Mennink. “En uiteraard is het begrijpelijk dat mensen die lager op de wachtlijst staan ervan balen dat de eerste zeven plekken zijn vergeven.”

Nieuwe staanplaatsen

Op woonwagenkamp Ballast denkt men een stuk praktischer over het vraagstuk van de vijftien nieuwe staanplaatsen. Woonwagenbewoner Berend Drogt ziet kansen voor het stuk grond achter woonwagenkamp Ballast. “Daar is een heel stuk ongebruikt groen van de gemeente, daar kunnen makkelijk vijf woonwagens staan”, aldus Drogt.

Volgens wethouder Steven Stegen is het inderdaad een logische stap om te kijken naar de mogelijkheid voor uitbreiding op bestaande locaties. “Het is sowieso fijn dat de bewoners actief meedenken”, aldus Stegen.

Voor Drogt is het belangrijk dat er plek komt bij woonwagenkamp Ballast voor de kinderen van kamp Ballast. “Mijn zoon heeft zich nu ook laten inschrijven op de wachtlijst bij de gemeente, we hopen dat hij zo snel mogelijk één van die nieuwe standplaatsen toegewezen krijgt.”

Een groeiende wachtlijst

De wachtlijst voor mensen die een woonwagen wilden, bestond begin december uit 22 personen. Deze lijst is gecontroleerd door de gemeente voordat het nieuwe beleid is ingevoerd. Op basis van deze wachtlijst is het aantal staanplaatsen voor het nieuwe woonbeleid destijds bepaald.

“De wachtlijst is inmiddels gegroeid naar 25 personen en er komt vast nog meer bij”, laat de gemeente weten. “Maar voor alle nieuwe mensen op de lijst is er niet meteen een standplaats. “Net als op de krappe huizenmarkt, zullen mensen ook hier moeten wachten op hun beurt.”

Wat betekent het nieuwe woonwagenbeleid nou echt?

De gemeente geeft aan dat Coevorden boven het landelijk gemiddelde zit wat betreft het aantal aangeboden standplaatsen. Gemiddeld is er 1,2 standplaats per 1000 inwoners. Coevorden zit op 4,4 standplaats per 1000 inwoners.

Doek reageert verbouwereerd op deze cijfers: “In een woonwijk zeggen ze toch ook niet, nou volgens mij zit de stad nu wel vol hoor, we gaan niet meer bijbouwen. Hoezo schermen ze nu met deze cijfers? Het nieuwe beleid is er toch juist op gericht dat wij als normale mensen worden gezien met gelijke rechten?”

Volgens Doek is het nu de vraag wat het beleid nou echt betekent voor de toekomst: “Leuk dat er 22 plekken bij komen, maar dat is toch nooit genoeg? De wachtlijst is nu al gegroeid en er is nog niet eens een projectleider. Het lijkt op dweilen met de kraan open.”

Actie in de gemeenteraad

Volgens raadslid Mulder verloopt de uitvoering van het nieuwe woonwagenbeleid niet zoals dat naar de raad toe geschetst is. “Natuurlijk snap ik dat het lastig is om een projectleider te vinden, maar dit is naar de mensen op het woonwagenkamp toe onverkoopbaar. Dan is er eindelijk een nieuw woonbeleid en dan weet men nog niet hoe lang het gaat duren”, zegt Mulder.

Naar aanleiding van zijn bevindingen zal raadslid Mulder vragen stellen aan de wethouder. Eva Doek staat inmiddels op de kieslijst van PAC in gemeente Coevorden. Ook zij geeft aan zich in te zullen zetten voor deze zaak als ze gekozen wordt.