Project Kansen4Kinderen krijgt 60.000 euro voor uitbreiding project in Zuidoost-Drenthe

Kansen4Kinderen in Zuidoost-Drenthe. Foto: Kansen4Kinderen

De Provincie Drenthe heeft 60.000 euro extra vrijgemaakt voor het project Kansen4Kinderen. Kansen4Kinderen wil gelijke kansen voor kinderen bevorderen in Zuidoost-Drenthe. Bij aanvang van het project in 2020 was de verwachting dat er twintig scholen mee zouden werken. Inmiddels doen meer dan zestig scholen mee in heel Drenthe en dit jaar starten er nog eens dertig scholen.

Kansen4Kinderen maakt deel uit van de Regiodeal Zuidoost-Drenthe, waarbij ook de Overijsselse gemeente Hardenberg is betrokken. De aanleiding voor het project is dat er een grote groep kinderen uit deze gebieden beginnen met een achterstand vanaf hun geboorte. Het gaat om laaggeletterdheid, armoede, opvoedingsproblematiek en leerachterstanden. “Iedereen heeft het altijd over Amsterdam en Rotterdam, maar hier in het Noorden speelt het even erg, misschien zelfs wel meer,” vertelt Peter Stam projectleider van Kansen4Kinderen.

Ook uit gegevens van de Drentse Onderwijsmonitor blijkt dat kinderen in Drenthe keuzes maken voor een lagere vervolgopleiding dan hun schooladvies aangeeft in groep acht. Volgens Stam ligt dat niet aan de kinderen zelf, maar ligt het aan de kansongelijkheid. "Kinderen kunnen door kansongelijkheid hun talenten niet optimaal benutten en daar willen we wat aan doen," zegt Stam.

Vier belangrijke trends ontdekt

Volgens Stam is Kansen4Kinderen een groot succes omdat scholen van elkaar leren binnen het project. “Het is niet één of andere consultant die komt vertellen wat scholen moeten doen,” zegt Stam. “In plaats daarvan wordt voortgebouwd op de fantastische ervaringen en oplossingen die scholen al in huis hebben. Het doel van dit project is om die kennis samen te brengen en op die manier gelijke kansen te creëren voor de kinderen.”

Door de samenwerking en uitwisseling van informatie tussen de scholen zijn er inmiddels vier belangrijke trends ontdekt wat betreft kansenongelijkheid in het onderwijs. Onder deze hoofdthema’s worden initiatieven verzameld die de scholen met elkaar delen.

Trend 1 en 2

De eerste trend gaat over het belang van een goede samenwerking tussen ouder en school. Er is vastgesteld dat de kans op het ontwikkelen van talenten veel groter is wanneer het thuis gezellig is en iedereen goed met elkaar overweg kan. Het helpt ook wanneer de leerkracht op school en de ouders elkaar weten te vinden als het goed gaat, maar ook goed weten samen te werken als het soms spannend wordt.

De tweede trend gaat over het belang van een goede taalontwikkeling. Kinderen met een grotere woordenschat krijgen meer mee van wat de juf of de meester zegt. Daardoor zijn deze kinderen beter in staat zijn om zich sociaal weerbaar op te stellen. Simpelweg omdat ze meer woorden hebben om voor zichzelf op te komen.

Trend 3 en 4

De derde trend geeft aan dat het belangrijk is vior kinderen om zoveel mogelijk dingen uit te proberen. Op die manier ontdekken kinderen waar ze goed in zijn. "Maar wanneer kinderen met andere kinderen sporten of muziek maken dan krijgen ze niet alleen bredere ervaringen, ze doen ook meer sociale vaardigheden op," legt Stam uit. En dat is belangrijk voor hun toekomst."

Volgens Stam laat een compliment van de coach op het sportveld een kind ontdekken dat hij goed kan voetballen en is het applaus van het publiek aan het einde van de toneelvoorstelling een bouwsteen voor zelfvertrouwen. "Maar als je nog nooit een muziekinstrument in handen hebt gehad, dan ontdek je nooit je talent voor muziek maken,” aldus Stam.

De vierde trend gaat over het talent van een kind tegenover wie zijn ouders zijn en in welk milieu het kind opgroeit. “Kinderen die door ouders met de auto naar de voetbalclub gebracht worden en spelen op de beste voetbalschoenen worden in het Nederlandse onderwijs significant vaker geselecteerd voor het eerste elftal,” vertelt Stam. “Vaker dan kinderen die zelf door weer en wind naar de club fietsen en presteren op de schoenen van hun oudere broer, zelfs wanneer ze even goed voetballen."

Uitvoering

In het project Kansen4Kinderen worden initiatieven verzameld onder de vier genoemde trends. De aangesloten scholen leveren zelf hun uitgewerkte en beproefde ideeën aan en delen deze met de andere scholen. Het kan een initiatief zijn met het doel hebben om kinderen een zo breed mogelijk aantal ervaringen te geven of om ouders en school beter met elkaar te laten verbinden. "Het belangrijkste is dat elk initiatief als doel heeft om het kind gelijke kansen te geven", eindigt Stam.