Emmen plaatst dertig luiercontainers in gehele gemeente

Foto: Pixabay

De gemeente Emmen gaat in de eerste maanden van 2022 op 30 plekken een bovengrondse luiercontainers plaatsen. Deze afvalunits komen vooral in kinderrijke buurten, scholen en kinderdagverblijven te staan. Luiers kunnen op deze plekken kosteloos worden aangeboden.

Door de wereldwijde grondstoffencrisis is er een tekort aan staal, waardoor de containers niet op tijd worden geleverd. Area plaatst daarom eerst 10 containers. Het restant zal tegen eind maart geplaatst zijn.

De gemiddelde inwoner mikt jaarlijks ongeveer 10 kilo aan luierafval weg. Tot nu toe verdwijnt dit in de grijze container. Aangezien inwoners vanaf volgend jaar per leging moeten betalen, kan dit straks flink oplopen in de kosten.

Het gescheiden inleveren van luiers levert voor deze huishoudens een aanzienlijke kostenbesparing op, verwacht wethouder Rene van der Weide.

Medisch afval

De inzameling van luiers is niet bedoeld voor onvermijdbaar medisch afval, zoals stoma-, incontinentie- en dialysemateriaal. Hier kunnen inwoners vrijstelling op de afvalstoffenheffing voor aanvragen.

De gemeente heeft nog niet scherp voor de bril hoe de hoeveelheid luiers zich gaat ontwikkelen. "Vooralsnog gaan we uit van een aanbod van 150 tot 200 ton per jaar", aldus Van der Weide. "Een groter aanbod kan aanleiding zijn om het ledigen, het aantal verzamelcontainers of inzamellocaties bij te stellen."

Vast en variabel tarief afvalinzameling

Om het inzamelen van afval goed en betaalbaar te houden, moeten inwoners van de gemeente Emmen hun afval beter scheiden. Vanaf 1 januari bestaat de afvalstoffenheffing uit een vast tarief en een variabel tarief voor iedere keer dat iemand zijn grijze container aan de weg zet. Bij hoogbouw is dat iedere keer dat iemand zijn afvalzak met restafval in de ondergrondse container gooit.