Verwarring bij raad Coevorden over extra miljoenen voor Nieuwe Veste

De Nieuwe Veste. Foto: ZO!34 / Jeffrey Verdel

De locatie lijkt duidelijk, maar over de kosten voor de nieuwbouw van school De Nieuwe Veste in Coevorden is in de gemeenteraad grote verwarring. Een definitief besluit over het miljoenenproject valt op dinsdag 7 december.

De voorkeur van burgemeester en wethouders voor de nieuw te bouwen school was duidelijk: op bedrijventerrein Holwert-Midden. Dinsdagavond werd in een commissievergadering duidelijk dat de gemeenteraad van Coevorden het daar in principe wel mee eens is.

Zij het niet dat er grote verwarring en verbazing is ontstaan in de raad over de cijfers in het voorstel voor de nieuwbouwlocatie. Het nieuwe schoolgebouw blijkt 8,5 miljoen duurder uit te vallen. "Dat is 30 procent stijging van bouwkosten in minder dan een jaar tijd. Ik schrik hiervan", zegt raadslid Jerry Stoker (PAC).

Geen compleet voorstel

Maar hoe die rekening precies inelkaar steekt is onduidelijk. Bij het begin van de vergadering wordt de gemeenteraad al gewaarschuwd door de rekenkamercommissie. De conclusie luidt: "De meeste informatie is wel aanwezig voor het nieuwbouwplan, alleen het staat niet in het voorstel. De gemeenteraad verwacht een compact en compleet voorstel met alle belangrijke informatie en die ligt hier nu niet."

Wethouder Jeroen Huizing geeft aan zelf ook geschrokken te zijn van de prijsstijging van de bouwkosten. Zo zijn de kosten voor bouwmaterialen wereldwijd explosief gestegen, zonder dat men weet waar die stijging eindigt. “Daar proberen we rekening mee te houden in ons voorstel.”

Minder onvoorziene kosten

De stijging van 8,5 miljoen is volgens Huizing deels ook te verklaren doordat vorig jaar veel kosten niet duidelijk waren. Kosten zoals de sanering van het oude schoolgebouw, kosten voor aanpassingen in het verkeer en sloopkosten moesten nog onderzocht worden. Onvoorziene kosten wordt dat genoemd, in het oude rapport stond daar 5,8 tot 11,6 miljoen euro voor gereserveerd.

“Het nieuwe onderzoek dat nu is uitgevoerd door Antea maakt deze kosten inzichtelijk. Kosten voor sloop en sanering bijvoorbeeld worden nu bij de gewone kosten in het voorstel genoemd. Een voordeel is dat het bedrag van 5,8 miljoen tot 11,6 miljoen voor onvoorziene kosten nu fors onder de 5,8 miljoen komt te liggen”, legt Huizing uit.

Meevallers

Dan zijn er ook nog meevallers in het kostenplaatje die nog niet zijn opgenomen in het voorstel. Huizing: "Als de nieuwe woonvisie doorgaat, dan kunnen er meer woningen gebouwd worden op de huidige locatie van De Nieuwe Veste. Die opbrengsten zullen hoger uitvallen en er komt een stuk subsidie bij vanuit de provincie." Alleen wordt er volgende week pas besloten over de nieuwe woonvisie en is de hoogte van de subsidie nog niet bekend, omdat eerst het nieuwbouwplan goedgekeurd moet worden door de raad. Daardoor kunnen de bedragen ook nog niet genoemd worden in het huidige voorstel.

"Zijn de totaalkosten dan toch nog even hoog als voorheen? Ondanks de hogere bouwkosten?", vraagt raadslid Michel Blanken (PVDA) zich vervolgens af. Huizing: "Ik wil mij bewust niet rijk rekenen, maar uw gevoel is ook dat van ons na de rapportage."

Duidelijk overzicht van de kosten

Het lukt het college niet om de onduidelijkheid weg te nemen, raadsleden willen een totaaloverzicht van de cijfers. Bernette Sieben (VVD) en Lars Hoedemaker (D66) vragen daarom uiteindelijk om een schorsing van de vergadering, omdat zij zich afvragen of er voldoende steun is voor het nieuwbouwplan van de Nieuwe Veste.

In de korte pauze overlegt de gemeenteraad en komt tot het besluit dat uitstel van de nieuwbouw "niet nodig is en niet zinvol". Wel willen zij graag een duidelijk overzicht van alle kosten voordat zij op 7 december een definitief besluit maken.