Inwoners Oranjedorp staan argwanend tegenover komst groen gasinstallatie

Sfeerimpressie van de groen gasinstallatie op het terrein van GZI Next. Rechtsboven het terrein in de oude situatie. Beeld: GZI Next

Inwoners van Oranjedorp vrezen stankoverlast en toename van vrachtverkeer met de vestiging van een groen gasinstallatie naast hun deur. Zoveel werd gisteravond duidelijk tijdens een informatieavond over het aangrenzende GZI Next-terrein. De plannen van de initiatiefnemers werden dan ook argwanend ontvangen.

Bij het GZI Next project draait het om de nieuwe invulling van het terrein van de gesloopte gaszuiveringsinstallatie van de NAM. Laatstgenoemde ontwikkelde samen met provincie, gemeente Emmen en andere marktpartijen plannen voor een zonnepark, waterstoffabriek en en een groen gasinstallatie (zie kader).

Deze maand geven de initiatiefnemers tekst en uitleg aan de inwoners van omliggende dorpen Barger-Oosterveld, Nieuw-Dordrecht en Oranjedorp. In laatstgenoemde plaats werd gisteravond de spits afgebeten in het plaatselijke dorpshuis.

Wel of geen geuroverlast?

De avond trok ongeveer 35 tot 40 mensen, waarvan vele aanwezigen hun pijlen richten op de beoogde groen gasinstallatie aan de noordkant van het 35 hectare (ongeveer 50 voetbalvelden) grote terrein. “Er wordt gesproken over nauwelijks tot geen geuroverlast in jullie nieuwsbrieven”, vroeg een omwonende aan projectleider Evert Mollema. “Is het er straks wel of niet?”

Volgens Mollema is de installatie overkapt en wordt de mest via slangen in bassins gepompt. Qua stank blijft het dus binnen te perken. Wel voegde hij er een beetje cryptisch aan toe dat er aan overlast ‘een gevoelscomponent’ hangt. “Het is de vraag wat je als zodanig beschouwt.”

Kippenslachterij

In het voorjaar staat er een excursie naar een soortgelijke installatie in Hardenberg gepland. Een locatie waar geen overlast is ervaren. De aanwezigen in de zaal kregen van hem een uitnodiging om aan te haken. “Daar kunt u zelf een indruk opdoen.”

Voorts waren er zorgen onder bewoners dat er mogelijk slachtafval in de installatie zou verdwijnen. Dit vanwege de vermeende bouw van een kippenslachterij bij het dorp. “Kunt u echt met uw hand op uw hart zeggen dat dit niet het geval is?”, vroeg een vrouw in het publiek. Zeker, aldus Mollema. “Ik geloof er niets van”, aldus diezelfde vrouw. “Nou vooruit, u krijgt het voordeel van mijn twijfel.” Achteraf bleek dat de plannen voor de kippenslachterij inmiddels zijn afgeblazen.

100 tot 200 ritten

Onder de aanwezigen maakten velen zich ook zorgen over de toename van vrachtverkeer door de aanlevering van mest. Volgens Mollema neemt het aantal verkeersbewegingen met 100 tot 200 ritten toe als de installatie er staat. Een toename van 1 tot 2 procent in vergelijking met de huidige situatie. Het beeld van vrachtwagens door het dorp en de toename van sluipverkeer zat sommige inwoners hoog.

Sluiproutes

Volgens Mollema loopt er een onderzoek naar alle sluiproutes in de omgeving. Er worden verder maatregelen bedacht om te voorkomen dat deze wegen worden genomen. Corina Vink van Plaatselijk Belang Oranjedorp wilde de garantie dat de resultaten van dat onderzoek ook worden opgenomen in het gemeentelijke verkeersonderzoek MM Bereikbaar. Die toezegging deed Mollema.

Het is de bedoeling dat in de komende maanden de aanvraag voor de vergunningen en subsidies de deur uitgaan voor de groen gasinstallatie. De bouw staat gepland voor het voorjaar van 2023, de oplevering volgt in dat geval een jaar later.

Groen gasinstallatie

In de groen gasinstallatie worden mest, plantaardig afval en over-de-datumproducten middels vergisting omgezet naar groen gas. Dit gas kan worden aangesloten op het aardgasnetwerk of als basis dienen voor biobrandstoffen. Het digestaat, het restproduct dat overblijft na vergisting, is bruikbaar als bodemvoeding voor de landbouw. Mollema verwacht een jaarlijkse productie van 39 miljoen kuub per jaar. Een hoeveelheid waarmee jaarlijks 32.000 huishouden van energie zouden kunnen voorzien. Voor deze productie is een aanvoer nodig van ruim 660.000 ton aan mest en organisch afval. De groen gasinstallatie zal waarschijnlijk een hoogte krijgen van tussen de 16 en 20 meter.