Peter is na maand parkregisseur af: 'Nooit echt kunnen beginnen'

Peter Reen voor de ingang van de olifantenstal tijdens het street art event Writer's Block. Foto: ZO!34/Rien Kort

Peter Reen is sinds vorige week niet langer de parkregisseur van het Rensenpark. Zijn opdrachtgever Stichting Jaap en Aleid Rensen (JAR) en hij hebben in goed overleg besloten de samenwerking te beëindigen. Verschil van inzicht met de gemeente Emmen over de toekomst van het park is volgens hem één van de redenen.

Reen is geen onbekende in het park. Afgelopen zomer was hij de drijvende kracht achter het project Writer's Block. Bij dit street art-evenement werd de voormalige olifantenstal van het voormalig dierenpark in Emmen met verf en graffiti omgetoverd in een kunstwerk.

Vanwege zijn achtergrond meende Stichting JAR in hem een geschikte kandidaat als parkregisseur te hebben gevonden. Hij zou in zijn nieuwe rol zorgen voor (culturele) reuring, aanspreekpunt worden naar de gemeente en verbinder worden tussen de ondernemers in het park.

Ingrijpend

Reen startte begin vorige maand en ging voortvarend aan de slag. Onlangs diende hij een toekomstplan voor het park in bij de stichting en de gemeente. "Peter is het gesprek aangegaan met alle ondernemers in het park", vertelt JAR-voorzitter Wimjoost Licht. "Vervolgens heeft hij een rapport opgesteld. Zijn bevindingen zijn best wel ingrijpend."

Zijn voornaamste conclusie was dat zaken in het park beter of anders georganiseerd moeten worden, aldus Licht. Zo werd er gepleit voor onder meer de komst van een beheerstichting die zelfstandig(er) optreedt ten opzichte van de parkeigenaar. In dit geval de gemeente Emmen. "Daarbij is het idee om de huur niet langer via de gemeente, maar via die stichting te laten verlopen."

Niet overzichtelijk

Als één van de achterliggende redenen voor de beheerstichting noemt Licht de grote verschillen die bestaan in de huurprijzen. "Die zouden meer gelijkgetrokken moeten worden. De situatie is momenteel niet echt overzichtelijk."

Voor de rest ontbreekt het in de ogen van de voormalige parkregisseur aan onderlinge samenhang en samenwerking tussen de ondernemers. "De meeste huurders staan vooral op zichzelf. Meer onderlinge verbinding is wenselijk."

Onwaarschijnlijk

In totaal zouden deze veranderingen een investering vergen die ongeveer een ton zouden moeten kosten, weet Licht. "Maar we hebben momenteel iets maar 32.000 euro aan subsidies en eigen middelen in kas." Op ambtelijk niveau is er wel overleg geweest met de gemeente over extra financiële middelen, maar volgens Licht werd tijdens dat overleg duidelijk dat het onwaarschijnlijk is dat de portemonnee wordt getrokken.

Eens met conclusies

"In goed overleg hebben Reen en wij vervolgens besloten om onze samenwerking te beëindigen." Van slaande deuren was absoluut geen sprake, benadrukt Licht. Want de stichting is het volkomen eens met zijn conclusies. "Als de gemeente niets doet met deze geluiden, dan lijkt het ons ook niet zinvol om een parkregisseur aan te stellen", licht hij de beslissing toe.

Er wordt daarom ook niet gezocht naar vervanger. "We willen zeker verder, maar we vragen wel om ruimte voor een andere aanpak."

Nooit kunnen starten

Eigenlijk is hij niet echt gestopt, laat Reen vanaf zijn vakantieadres in Italië weten. "Nee, ik heb helaas nooit echt kunnen starten", zegt hij. Volgens hem steekt de aanpak van de gemeente beduidend anders in elkaar dan wat hij heeft geadviseerd. Reden voor Reen om zaken te heroverwegen, vertelt hij. "Ik had het graag anders gezien, want ik had er echt zin in."

Binnenkort overleg

De gemeente Emmen laat weten geen partij te zijn in de overeenkomst tussen Stichting JAR en de parkregisseur. "We hebben het opgestelde rapport wel ontvangen, maar nog niet besproken", laat woordvoerder Miranda Kocks weten. "Binnenkort hebben we hierover overleg met de stichting."