Akkoord over extra kwaliteitsinjectie van 2,8 miljoen euro voor Coevorder binnenstad

Gemeente Coevorden. Foto: ZO!34/ Ana Ivis

Gemeente Coevorden stelt 600.000 euro beschikbaar om de ruimtelijke kwaliteit van de binnenstad van Coevorden te verbeteren. Eerder dit jaar stelde de provincie Drenthe vanuit de Herstructureringsregeling Ruimtelijke Kwaliteit PLUS 2021 (HRK PLUS) ook al 600.000 euro beschikbaar. Ook is de verwachting dat een cofinanciering van private partijen 1,6 miljoen euro gaan bijdragen.

De cofinanciering van gemeente Coevorden was geen vereiste. "Maar het past wel binnen onze ambities en aanpak. De bijdrage heeft een positief effect op de resultaten en de verbinding met de stad", geeft wethouder Steven Stegen aan. De subsidie is in het leven geroepen om Coevorden een vervolg te bieden op het binnenstadsfonds.

Hiermee wordt een extra impuls gegeven aan de ruimtelijke kwaliteit van de binnenstad. Het gaat hier specifiek om een impuls die niet gerelateerd is aan vastgoed. Volgens de wethouder is het bedrag bedoeld voor bijvoorbeeld het opknappen van steegjes in Coevorden, maar kan het ook worden aangewend als stimuleringssubsidie voor het aantrekken van nieuwe ondernemers of bijdragen aan evenementen en activiteiten die Coevorden tot een bezoekersstad maken.

Verwachtingsmanagement

Tijdens de raadsvergadering werd meermaals gevraagd of het realistisch is dat private ondernemingen samen 1,6 miljoen zullen bijdragen, maar volgens Stegen is daar geen twijfel over. "Ik weet dat een groot aantal eigenaren wacht op het actief worden van deze regeling. In mijn optiek vinden we elkaar hier als provincie, gemeente en particulieren en dan denk ik dat we elkaar hier mooi in kunnen aanvullen. Zo ontstaat er mooie mix waar we allemaal iets aan hebben."

Op de vraag hoe het zit wanneer particuliere investeerders terughoudend zijn, was Stegen resoluut: "Dan gaan wij ons geld ook niet uitgeven. We investeren samen, niet alleen."

Extra impuls op bestaande Toekomstvisie Centrum Coevorden

De kwaliteitsimpuls is een extra toevoeging op de visie die eind 2017 werd vastgesteld door de raad van Coevorden. In de periode 2018 -2020 zijn een flink aantal projecten uitgevoerd vanuit die visie en er volgen ook nog een aantal uit het bestaande plan.

Kernactiviteit van het project was de afgelopen twee jaar het opstellen en uitvoeren van een viertal subsidieregelingen. Deze regelingen waren een stimulans voor ondernemers en eigenaren om samen met de gemeente investeringen in hun vastgoed te doen. Er is de afgelopen jaren actief gebruik gemaakt van deze subsidies.

De nieuwe kwaliteitsimpuls is bedoeld om samen met ondernemers te kunnen blijven werken aan de ambitie van een compact, aantrekkelijk en gezellig winkelgebied.