‘Wachtlijsten Wmo-aanvragen De Toegang halverwege december opgelost’

Foto: Pixabay

De oplopende wachtlijsten voor Wmo-aanvragen bij stichting De Toegang in Emmen zijn halverwege december opgelost. Dat verwacht wethouder Guido Rink. Hij meldde dit in aanloop naar de bespreking van de verlenging van de samenwerking met De Toegang. De stichting is als onafhankelijke partij opgericht om alle zorgaanvragen van inwoners binnen de gemeente te behandelen.

Afgelopen zomer trokken een aantal dagzorgcentra voor ouderen met geheugenproblemen aan de bel. Door oplopende wachtlijsten dreigen ouderen niet tijdig de juiste zorg te ontvangen. Rink liet dinsdagavond tijdens de commissievergadering weten dat deze aanvragen naar voren zijn gehaald. “Deze zaken inmiddels met spoed afgehandeld”, vertelde Rink.

Samen met De Toegang is gekeken of ook op andere plekken deze problemen ook speelden. “Sinds de zomertijd bleken de termijnen voor de afhandeling van termijnen niet meer tijdig te zijn behandeld. Dat is vervelend.” Inmiddels wordt er hard gewerkt aan een inhaalslag, waarbij Rink dus verwacht dat die tegen het einde van dit jaar zaken weer op orde zijn.

Op de kop zetten

De meeste fracties toonden zich voorstander van een verlenging van de samenwerking. Jan de Boer (VVD) opperde het idee om de afhandeling van zorgaanvragen bij de gemeente zelf onder te brengen in plaats van het door een aparte schakel zoals De Toegang te laten uitvoeren of de duur van het contract te verkorten van drie naar een jaar.

Theo Gerth (CDA) sabelde dat idee echter neer. Ondanks noodzakelijke verbeteracties is verlenging wenselijk, stelde hij. "Het volledig op de kop zetten van het Toegangsproces werpt alles achteruit. Daar zijn de inwoners van onze gemeente niet bij gebaat.

Wethouder Rink voelt verder niets voor een eenjarig contract. "Een jaar is te kort om de kwaliteit te borgen en herstelacties uit te voeren."

De gemeenteraad geeft tegen het eind van de maand officieel een klap op de beslissing voor verlenging.