Dorpsbestuur N-Schoonebeek voelt zich overvallen door nieuwbouwplannen school

Foto: Petra Wijnsema

Het dorpsbestuur van Nieuw-Schoonebeek voelt zich overvallen over de mogelijke samenvoeging van de Sint Francuscusschool in Weiteveen en de Gerardus Majellaschool in Nieuw-Schoonebeek op een locatie buiten beide dorpen. Dorpsvoorzitter Johnny Herbers uitte zijn ongenoegen tijdens de commissievergadering van de gemeente Emmen.

"We zijn totaal niet over deze plannen geïnformeerd", aldus Herbers. Het dorpsbestuur ziet de mogelijke samenvoeging niet zitten. De leefbaarheid van het dorp zou er onder lijden. De aantrekkelijkheid van Nieuw-Schoonebeek als woonplaats voor gezinnen neemt er ook mee af, vreest hij.

Tussen de twee dorpen

Het voornemen voor de samenvoeging van beide scholen komt van schoolbestuur van onderwijskoepel Catent, onder wie beide locaties vallen. Maar definitieve keuzes zijn er nog niet gemaakt. De komende jaren wordt er wel onderzoek gedaan naar nieuwbouw op een locatie tussen de twee dorpen.

Mogelijke plekken voor de nieuwbouw zijn aan de Kerkenweg bij het zwembad en nabij de kruising van de Boovenen met de Stheemanstraat. Mogelijk gaan ook de sportvoorzieningen mee. Dit plan staat opgetekend in het nieuwe onderwijshuisvestingsplan dat vanavond besproken werd.

Vanaf 2025

Wethouder Robert Kleine wijst er op dat het hier nog slechts om plannen gaat die pas vanaf 2025 definitief vorm gaan krijgen. "Dus er is nog voldoende gelegenheid om daar het gesprek over aan te gaan."

Het nieuwe huisvestingsplan van de gemeente behelst een investering van ruim 30 miljoen euro in de nieuwbouw van scholen in de komende vier jaar. Met deze investering wil de gemeente goed en modern onderwijs garanderen in bijdetijdse gebouwen.

Bouwkosten

Tot en met 2025 wordt het vizier gericht op de financiering van nieuwe panden in of bij Klazienaveen, Nieuw-Schoonebeek, Weiteveen en in de Emmer wijken Delftlanden en Bargeres. Het nieuwe plan kon de goedkeuring wegdragen van het leeuwendeel van de gemeenteraad.

Wel waren er zorgen over de oplopende bouwkosten. Daar wordt, aldus Kleine, al rekening mee gehouden bij de nieuwbouw bij het Esdal College in Klazienaveen en de bouw van het nieuwe Kindcentrum in Emmer-Compascuum.