VVD: 'College zette raad op verkeerde been met Energiepark Pottendijk'

Foto: Kim Stellingwerf

Is de gemeenteraad van Emmen verkeerd ingelicht over de afspraken die zijn gemaakt over Energiepark Pottendijk? Fractielid Johan Scheltens van de VVD vroeg zich dat vanavond hardop af af tijdens de commissievergadering van de Emmen.

Het plan voor Energiepark Pottendijk bij Nieuw-Weerdinge gaat bestaan uit 14 windmolens en 35,5 hectare aan zonnepark. Aanvankelijk was het de bedoeling om een vijfde deel van het zonnepark (7 hectare) beschikbaar te stellen aan omwonenden.

Shell en Deddens

Vanwege het gebrek aan transportcapaciteit en het tijdverslindende opzetten van een participatietraject voor de omgeving, koos de gemeente er eind vorig jaar voor deze regeling af te laten kopen voor een som van 950.000 euro. Wethouder René van der Weide maakte deze afspraak eind vorig jaar met Shell, die het park rond diezelfde tijd overnam van agrariër Jeroen Deddens.

Het afkopen is niet gebeurd volgens de met de gemeenteraad afgesproken en in 2015 afgesproken spelregels, aldus Scheltens. "Voorwaarde voor het verkrijgen van de vergunning is participatie van burgers. Dat kan door middel van korting op de energiebelasting, coöperatief eigenaarschap of aandeelhouderschap."

Het afkopen van de regeling is niet als optie meegenomen in het afgesproken beleid, stelt Scheltens. "Enkel dat de bouwer van het park in bijzondere omstandigheden hier van mag afwijken in samenspraak met omwonenden."

Verrast

In de ogen van Scheltens is dit niet of onvoldoende gebeurd. Wat volgens hem extra jammer is, aangezien er wel degelijk belangstelling was vanuit de regio. Energiecoöperatie Zonnige Start wilde dolgraag gebruik maken van de participatieregeling. Ze werden volledig verrast door de afkoop, lieten zij eerder dit jaar weten.

Vanwege dit mislopen van toekomstige opbrengsten van het park, eisen de dorpen in De Monden dat de afkoopsom exclusief aan hen toekomt. Wethouder Van der Weide gaf aan dat hij 'zich dat kan voorstellen' en dat hij het geld aan duurzaamheidsdoeleinden wil besteden.

Foutief

Scheltens is niet ontevreden over de afkoopsom van 9,5 ton. De weg er naar toe, zit hem alleen dwars. "Er had eerst overleg met de bewoners van het gebied moeten plaatsvinden."

Scheltens stelde daarom dat het er alle schijn van heeft dat er gehandeld is buiten het afgesproken beleid. De rest van de oppositie (PVV,SP, GroenLinks, D66 en ChristenUnie) was het eens met de VVD.

De coalitiepartijen (CDA, PvdA en Wakker Emmen) wezen er op dat Pottendijk als combinatie van een windpark en zonnepark inderdaad buiten de gemaakte afspraken voor de ontwikkeling van energieparken viel. Maar middels een speciaal aangenomen motie voor deze vreemde eend in de bijt door de raad werd dit destijds alsnog opgelost.

Ruimte

Wethouder René van der Weide voegde daar aan toe dat er hierdoor alsnog ruimte voor het college ontstond voor een alternatieve oplossing: het voor 9,5 ton afkopen van de participatieregeling. Van der Weide merkte daarbij op dat het de bedoeling is het volledige bedrag ten goede te laten komen aan het Mondengebied.

Scheltens toonde zich niet tevreden over het gegeven antwoord. "U zet ons op het verkeerde been en nu past u uw verhaal aan door te zeggen dat de oorspronkelijke spelregels nu niet opgaan."

Motie van afkeuring

Volgens de VVD'er had de wethouder zich voor de afkoop zich eerst bij de raad had moeten melden. Of het bij een volgende vergadering tot een motie van afkeuring gaat komen, liet Scheltens nog in het midden. "Ik ga mij eerst eens verder verdiepen in de materie."